Palvelujärjestelmän tutkimus

Tutkimme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintaa, rakennetta ja vaikutuksia. Erityisiä painopisteitä ovat ikääntyneiden palvelut ja digitalisten palveluiden tutkimus.

Tuotamme tutkimus- ja seurantatietoa ja toimimme asiantuntijoina palvelujärjestelmän, sitä koskevan lainsäädännön ja palveluiden kehittämisen sekä päätöksenteon tueksi.

Asiantuntijuutemme on monitieteistä ja käytämme monipuolisesti erilaisia menetelmiä kysely-, haastattelu- ja rekisteritutkimuksissa. Lisäksi ylläpidämme THL:n Saattohoitopassi- ja Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokouluja.
THL:n verkkokoulut

Teemme yhteistyötä eri ministeriöiden, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, Kuntaliiton, palvelujen järjestäjien ja tuottajien, valvontaviranomaisten sekä järjestöjen kanssa. Toimimme aktiivisesti useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tiede- ja asiantuntijaverkostoissa.

Tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijateemoja:

  • Palvelujärjestelmän muutokset ja uudistukset (mm. palvelu- ja työprosessit, järjestelmätason vaikutukset, asiakaskokemukset, henkilöstömitoitus ja -hyvinvointi)
  • Digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa: kehityksen seuranta ja tutkimus
  • Ikääntyneiden palveluja koskevan tietopohjan ja tiedonkeruun kehittäminen ja laadun seuranta
  • Ikääntyneiden palvelujen kehittämis- ja asiantuntijatyö, palveluiden tutkimus ja ikäpolitiikka 
  • Palvelujärjestelmän toiminta ja väestön kokemukset Covid-19 pandemian aikana

Palvelujärjestelmän tutkimus -tiimin henkilöstö

Yhteystiedot

Anna-Mari Aalto
tiimipäällikkö
puh. 029 524 7252
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Palvelujärjestelmän tutkimus -tiimi
PL 30
00271 Helsinki