Vammaisuus yhteiskunnassa

Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimin tehtävät liittyvät laaja-alaisesti vammaisuuteen. Työskentelyssä keskitytään erityisesti palveluihin ja palvelujärjestelmään.

Tiimin keskeinen tuote on sähköinen Vammaispalvelujen käsikirja, jonka kautta jaetaan tietoa muun muassa lainsäädännön soveltamisen tueksi. Tietoa jaetaan myös erilaisissa tilaisuuksissa, verkostotapaamisissa ja julkaisujen kautta.

Tiimi on mukana kehittämässä ja toteuttamassa systemaattista tiedonkeruuta vammaispalveluihin liittyen. Myös erilaiset tutkimus- ja kehittämishankkeet auttavat kehittämään palvelujärjestelmää ja yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta vammaisuuden näkökulmasta. Tiimi on mukana myös lainsäädännön kehittämis- ja uudistamistyössä. Vammaisuus yhteiskunnassa - tiimin työskentelyn lähtökohtana ovat ihmisoikeudet ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. 

Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimin henkilöstö
Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimin toiminnan painopisteet

Yhteystiedot

Päivi Nurmi-Koikkalainen
tiimipäällikkö, johtava asiantuntija
puh. 029 524 7454
sähköposti: [email protected]