Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalisen kestävyyden tiimissä tutkimme sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta, tunnistamme mekanismeja niiden taustalla ja etsimme niihin hyvinvointipoliittisia ratkaisuvaihtoehtoja. Tavoitteena on tuottaa laadukasta tutkimustietoa ja tarjota asiantuntijuutta yhteiskuntapoliittisten päätösten ja niiden vaikuttavuuden arvioinnin sekä suurten yhteiskunnallisten uudistusten tueksi.

Tutkimusalueita: 

  • Väestöryhmittäiset erot hyvinvoinnissa, terveydessä, elinoloissa ja taloudellisissa resursseissa; alue-erot ja alueellinen segregaatio 
  • Sosiaaliset ongelmat ja niiden taustamekanismit (esim. köyhyys, ylisukupolvinen huono-osaisuus, syrjäytyminen, asunnottomuus, terveysongelmat) 
  • Hyvinvointivaltion instituutiot ja rakenteet (sis. sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sosiaaliturvan roolin sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa)
  • Sukupuolten tasa-arvo, työn ja perheen yhteensovittaminen, perhepolitiikka  
  • Sosiaalinen ja ekologinen kestävyys muuttuvassa maailmassa (sis. ilmastonmuutos ja sen sosiaaliset vaikutukset)
  • COVID-19-epidemian yhteiskunnalliset vaikutukset 

Sosiaalinen kestävyys -tiimin henkilöstö

Yhteystiedot

Laura Kestilä
tiimipäällikkö, VTT, dosentti
puh. 029 524 8795
[email protected]