Sosiaaliturva ja palvelut

Tutkimme sosiaaliturvaa ja siihen liittyviä palveluja ja etuuksia. Tutkimuksemme kiinnittyy ajankohtaisiin ilmiöihin ja uudistushankkeisiin, joihin tarjoamme tiedeneuvontaa sekä asiantuntija- ja kehittämistukea.

Toimintamme tavoitteena on tuottaa sosiaaliturvaa ja palveluja koskevaa tutkimustietoa päätöksenteon eri vaiheisiin ja politiikkatoimien vaikuttavuuden arviointiin, asiantuntijatyön tueksi, väestölle ja tiedeyhteisölle.

Keskeisiin toimintoihimme kuuluu sosiaaliturvauudistuksen tuki. Toimimme tutkijoina, tiedeneuvonantajina ja asiantuntijoina sosiaaliturvakomitean työssä ja sitä tukevassa THL:n Sotu-ryhmässä.

Muita keskeisiä toimintojamme ja hankkeitamme ovat:  

 Sosiaaliturva ja palvelut -tiimin henkilöstö

Yhteystiedot

Eeva Nykänen
tiimipäällikkö, johtava asiantuntija
puh. 029 524 7901
sähköposti: eeva.r.nykanen(at)thl.fi