Teemu Vauhkonen

Teemu Vauhkosen kuva.

Virkanimike: Erikoistutkija
Puh: 0295248399
Sähköposti: [email protected] 

Asiantuntemus

  • Mielenterveyden edistäminen
  • Itsemurhat
  • Rikollisuus
  • Huono-osaisuus ja syrjäytyminen

Päätehtävät

  • Mielenterveyden edistämistä koskeva tutkimus
  • Itsemurhien tutkimus

Julkaisuja

Vauhkonen, T., & Latvala, A. (2023). Ohjaamon jälkeen‒tutkimus Ohjaamon asiakkaina olleiden nuorten siirtymistä ja toimeentulotuen saannista. Työelämän tutkimus, 21(2), 267-288. 

Vepsäläinen, J., Kaakinen, M., Vauhkonen, T., Näsi, M., & Kirjonen, A. (2023). Viharikosten tekijät. Oikeusministeriö. (pdf 756 kt)

Vauhkonen, T. (2022) Aika näyttää: Tutkimus Ohjaamoiden vaikutuksista. Jyväskylä: Keski-Suomen Ely-keskus. 

Kivivuori, J. & Kolttola, I. & Raeste, A. &Suonpää, K. & Näsi, M. & Malin, T. & Kaakinen, M. & Vauhkonen, T. (2022) Crime trends in Finland. Teoksessa Rikollisuustilanne 2021. Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. (pdf 3 138 kt) 

Malin, T. & Vauhkonen, T. & Latvala, A. (2022) Seksuaalirikokset. Teoksessa Rikollisuustilanne 2021. Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (pdf 3 138 kt)  

Kaakinen, M. & Vauhkonen, T. & Tanskanen, M. & Hoikkala, T. (2021) Ankkuritoiminnan vaikuttavuus. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nro 40. 

Vauhkonen, T., Kaakinen, M. A. I. & Hoikkala, T. (2021) Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja m ennaltaehkäisemisen mahdollisuudet. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 2021:56.

Vauhkonen, T. (2021) Koronarajoitusten vaikutukset nuoriin. Synkät ajat Suomessa vol. II. Ajatuspaja Libera. 

Vauhkonen, T. & Salasuo, M. (2021) Helsinkiläisnuorten ylisukupolvinen syrjäytyminen. Kvartti, Kaupunkitiedon verkkolehti. 

Kautto, T., Korpilauri, T., Meriluoto, S., Määttä, M., Pantsar, O., Rötkö, V., Savonmäki, P., Sundqvist, S. & Vauhkonen, T. (2021) Ohjaamoja tukemassa ja verkko-ohjausta kehittämässä: Kohtaamo-hanke2014–2021 Jyväskylä: Keski-Suomen Ely-keskus.

Vauhkonen, T. & Hoikkala, T. (2020) Syrjäytymisen lasku: Tutkimus syrjäytymisestä, sen kustannuksista ja kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuudesta. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 153.  Helsinki: Nuorisotutkimusseura ry. (pdf 1 947 kt) 

Vauhkonen, T. & Hoikkala, T. (2020) Kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuus. Verkkojulkaisu. Nuorisotutkimusseura. 

Valtakari, M., Ranta, T., Laasonen, V., Manu, S., Leskelä, R-L., Rauhamaa, H., Uusikylä, P., Huttunen, H-P. & Vauhkonen, T. (2018) Yhteistyörakenteet pitkäaikaistyöttömien, pitkäaikaissairaiden ja maahanmuuttajien palveluissa Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Vauhkonen, T., Kallio, J., Kauppinen, T. & Erola, J. (2017) Intergenerational accumulation of social disadvantages across generations in young adulthood. Research on Social Stratification and Mobility 48, 42-52. 

Vauhkonen, T., Kallio, J. & Erola, J. (2017) Sosiaalisen huono-osaisuuden ylisukupolvisuus Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 82.

Erola, J., Kallio, J. & Vauhkonen, T. (2017) Ylisukupolvinen kasautuva huono-osaisuus Turussa ja muissa Suomen suurissa kaupungeissa. Turun kaupungin tutkimuskatsauksia 2/2017. 

Törrönen, M., Seppänen, M., Haapola, I. & Vauhkonen, T. (2015).Exhaustion  among Elderly Informal Caregivers– A Gender Sensitive Approach. Journal of sociology and social anthropology.

Veistilä, M., Heino, E., Vauhkonen, T. & Törrönen, M., 21 (2014) Vastavuoroiset ja voimaantumista tukevat käytännöt perhetyön kehittämisessä. Heino, E., Veistilä, M., Hännikäinen, P., Vauhkonen, T. & Kärmeniemi, N. (eds.). Kotka: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kotkan yksikkö, p. 31-44.

Veistilä, M., Heino, E., Vauhkonen, T. & Törrönen, M., (2014) Venäläistaustaisten lapsiperheiden huolenaiheet ja palvelutarpeet. Kotka: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kotkan yksikkö, p. 31–44.

Törrönen, M. & Vauhkonen, T. (2012) Itsenäistyminen elämänvaiheena: Osallistava vertaistutkimus sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten hyvinvoinnista, Helsinki: Sos-lapsikylä ry.

Törrönen, M. & Vauhkonen, T. (2012) Everyone is valuable: Participatory peer research into young people leaving alternative care. SOS-children´s village.

Vauhkonen, T., (2012) Sukupuolivaikutus monikkoperheissä. Suomen monikkoperheet ry.

Sakki, I., Kassea, R., Vauhkonen, T. & Pirttilä-Backman, A-M. (2010): Social representations: the heart of community psychology. 2010 Community psychology: new  developments. Lange, N. & Wagner, M. (toim.). New York: Nova Science Publishers, s. 67-91 Psychology research progres series. (pdf 309 kt)  

Törrönen, M. & Vauhkonen, T., (2007) Arjen polkuja ja kohtaamisia: Venäläistaustaisten lapsiperheiden arjen hyvinvointi Kaakkois-Suomessa. Kotka: Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Lisätietoa verkossa