Alkoholin matkustajatuonti ja verkko-ostaminen 2022

THL julkaisee alkoholin matkustajatuonnin ja verkko-ostojen kuukausittain päivittyvät tiedot sekä kerran vuodessa julkaistavan tilastoraportin.

Kuukausittain päivittyvät tiedot

Alkoholin matkustajatuontia sekä verkko-ostoja kuvaavat 12 kuukauden liukuvat summat julkaistaan kerran kuukaudessa pääsääntöisesti tilastokuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Tilastoraportti

Kerran vuodessa julkaistavassa tilastoraportissa tarkastellaan alkoholin matkustajatuontia ja verkko-ostamista eli tilastoimatonta alkoholinkulusta koko maan tasolla. 

Alkoholin matkustajatuonti lisääntyi merkittävästi vuonna 2022

Alkoholin tilastoimaton kulutus eli alkoholin matkustajatuonti ja alkoholijuomien ostot ulkomaisista verkkokaupoista oli yhteensä 59,8 miljoonaa litraa vuonna 2022. Määrä vastaa 5,9 miljoonaa litraa sataprosenttista alkoholia. Vuoteen 2021 verrattuna tilastoimaton alkoholinkulutus lisääntyi 49 prosenttia. 

Alkoholin matkustajatuonti oli 36,9 miljoonaa litraa eli 4,0 miljoonaa litraa sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna. Matkustajatuonti lisääntyi 174 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

Alkoholijuomia ostettiin ulkomaisista verkkokaupoista 23 miljoonaa litraa eli 2,0 miljoonaa litraa sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna. Verkkokaupoista ostetun alkoholin määrä väheni 22 prosenttia vuonna 2022 edelliseen vuoteen verrattuna. 

Matkustajatuonnin merkittävän kasvun taustalla on keväällä 2020 alkaneen koronapandemian aiheuttamien rajoitusten poistuminen alkuvuonna 2022 ja sen myötä tapahtunut ulkomaanmatkailun selvä kasvu. Ulkomaanmatkalta palanneiden määrä kasvoi haastattelututkimuksessa 211 prosenttia. Samaan aikaan matkailun ja matkustajatuonnin vilkastuessa verkkokaupoista ostetun alkoholin määrä on vähentynyt.

Lataa koko tilastoraportti

Alkoholijuomien matkustajatuonti juomaryhmittäin vuosina 2021 ja 2022, miljoonaa litraa
Juomaryhmä Vuosi 2021 milj. litraa Vuosi 2022 milj. litraa Muutos milj. litraa Muutos %
Oluet 7,3 16,5 +9,2 +125,6
Siiderit ja miedot juomasekoitukset 3,8 9,1 +5,3 +141,1
Miedot viinit 2,9 6,6 +3,7 +128,8
Välituotteet (väkevöidyt viinit ja vahvat juomasekoitukset) 0,4 1,0 +0,7 +184,5
Väkevät alkoholijuomat 1,0 3,6 +2,6 +258,7
Alkoholijuomien tuonti yhteensä 15,3 36,9 +21,5 +140,2
Alkoholijuomien tuonti yhteensä (100 % alkoholina) 1,4 4,0 +2,5 +173,7

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää tietoja alkoholijuomien matkustajatuonnista Suomeen ja alkoholijuomien ostoista ulkomaisista verkkokaupoista 12 kuukauden ajalta.

Matkustajatuontitiedoista ja verkko-ostoista julkaistaan tiedot kuukausittain sekä tilastoraportti kerran vuodessa.

Alkoholijuomien matkustajatuonti ja verkko-ostaminen muodostavat yhdessä alkoholin tilastoimattoman kulutuksen. 

Alkoholitilastojen keskeiset käsitteet ja luvut 

Alkoholitilastointi koostuu alkoholijuomien tilastoidusta kulutuksesta ja tilastoimattomasta alkoholinkulutuksesta. Tilastoitu kulutus koostuu sekä alkoholijuomien vähittäismyynnistä että anniskelumyynnistä Suomen rajojen sisäpuolella. Tilastoimaton alkoholinkulutus arvioidaan vuosittain haastattelututkimuksen perusteella. Tilastoimaton kulutus muodostuu alkoholijuomien matkustajatuonnista ja verkko-ostamisesta.

  • Tilastoitu kulutus oli vuonna 2022: 7,6 litraa sataprosenttiseksi muunnettua alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti
  • Tilastoimaton kulutus oli vuonna 2022: 1,3 litraa sataprosenttiseksi muunnettua alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti
  • Alkoholin kokonaiskulutus oli vuonna 2022: 8,9 litraa sataprosenttiseksi muunnettua alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti  

Lähde

Alkoholijuomien matkustajatuonti ja verkko-ostaminen 2022
Undersökning om resandeinförsel av alkoholdrycker 2022
Survey of Alcohol Imports by Passengers 2022

Tilastoraportti 6/2023, 28.2.2023. THL.

Suomen virallinen tilasto, Alkoholijuomien matkustajatuonti ja verkko-ostaminen 2022. THL. SVT-logo

Yhteystiedot

Thomas Karlsson
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7021

Hanna Koskinen
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7025

sähköposti: [email protected]