Alkoholijuomien kulutus 2023

Alkoholin kokonaiskulutus väheni edelleen

Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuonna 2023 oli 8,7 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Kokonaiskulutus väheni vuoteen 2022 verrattuna 2,4 prosenttia. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna kokonaiskulutus on pääsääntöisesti vähentynyt vuodesta 2007 lähtien.

Alkoholin hankinnan ikäraja Suomessa on 18 vuotta. Kansainvälisessä tilastovertailussa käytetään kuitenkin ikärajana 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.

Kokonaiskulutus koostuu tilastoidusta ja tilastoimattomasta kulutuksesta. Tilastoitu kulutus käsittää vähittäis- ja anniskelukulutuksen ja tilastoimaton kulutus matkustajatuonnin ja verkko-ostamisen. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus (mm. ravintolat, päivittäistavarakaupat ja vastaavat yhteenlaskettuina) väheni 2,4 prosenttia ja oli noin 7,4 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna 2023. Vähittäiskulutus väheni 3,0 prosenttia, kun taas anniskelukulutus kasvoi 1,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2022. Tilastoimaton kulutus sataprosenttisena alkoholina oli 1,2 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tästä kulutuksesta alkoholijuomien ostaminen ulkomaisista verkkokaupoista väheni 62 prosenttia, kun taas matkustajatuonti lisääntyi 28 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

Vuonna 2023 alkoholijuomien kokonaiskulutuksen väheneminen johtui vähittäiskulutuksen ja tilastoimattoman kulutuksen vähenemisestä vuoteen 2022 verrattuna. Vaikka anniskelukulutus kasvoi hieman, sen osuus kokonaiskulutuksesta oli niin pieni (11 %), ettei sen lisääntyminen kääntänyt kokonaiskulutuksen vähenevää kehityskulkua.

Lataa koko tilastoraportti

Alkoholijuomien kokonaiskulutus on vähentynyt viimeisten noin 15 vuoden ajan. Vuonna 2018 väheneminen tilapäisesti pysähtyi mutta jatkui taas vuonna 2019.

Alkoholijuomien kulutus sataprosenttisena alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asu-kasta kohti 1960–2023, litraa

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää tietoja alkoholin tilastoidusta ja tilastoimattomasta kulutuksesta koko maan tasolla. Tilastossa on tietoja myös alkoholin kulutuksen rakenteesta, alkoholin alueellisesta myynnistä sekä alkoholijuomien jakeluverkostosta.

Alkoholijuomien myyntitieto saadaan Valviran ylläpitämästä alkoholielinkeinorekisteristä. Tiedot alkoholijuomien myynnistä kerätään kuntatasolla ja valtakunnallisesti summatasolla.

Tilastoimattoman kulutuksen tiedot perustuvat Verianin (ent. Kantar Public) toteuttamaan alkoholijuomien matkustajatuonnin ja ulkomailta verkon kautta ostettujen alkoholijuomien määrän viikoittaiseen seurantaan. Tiedot tilastoimattomasta kulutuksesta kerätään valtakunnallisesti summatasolla.

Alkoholijuomien kulutus -tilasto julkaistaan vuosittain tilastointivuotta seuraavan kevään aikana.

Alkoholitilastojen keskeiset käsitteet ja luvut

Alkoholitilastointi koostuu alkoholijuomien tilastoidusta kulutuksesta ja niin sanotusta tilastoimattomasta alkoholinkulutuksesta.

Tilastoitu alkoholinkulutus koostuu sekä alkoholijuomien vähittäismyynnistä että anniskelumyynnistä Suomen rajojen sisäpuolella. Tilastoimaton alkoholinkulutus arvioidaan vuosittain tutkimusten perusteella. Tilastoimaton kulutus koostuu vuodesta 2017 lähtien alkoholijuomien matkustajatuonnista ja alkoholijuomien ostoista ulkomaisista verkkokaupoista. 

  • Tilastoitu kulutus oli vuonna 2023: 7,4 litraa sataprosenttiseksi muunnettua alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.
  • Tilastoimaton kulutus oli vuonna 2023: 1,2 litraa sataprosenttiseksi muunnettua alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.
  • Alkoholin kokonaiskulutus oli vuonna 2023: 8,7 litraa sataprosenttiseksi muunnettua alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.

Lähde

Alkoholijuomien kulutus 2023
Konsumtion av alkoholdrycker 2023
Alcoholic Beverage Consumption 2023

Tilastoraportti 39/2024, 17.6.2024.
Suomen virallinen tilasto, Alkoholijuomien kulutus. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Marke Jääskeläinen
puh. 029 524 7654

sähköposti: [email protected]