Alkoholijuomien kulutus 2022

Alkoholin kokonaiskulutus väheni 1,2 prosenttia – anniskelukulutus kasvoi 34,0 prosenttia

Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuonna 2022 oli 8,9 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Kokonaiskulutus väheni vuoteen 2021 verrattuna 1,2 prosenttia. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna kokonaiskulutus on pääsääntöisesti vähentynyt vuodesta 2007 lähtien. (Kuvio.)

Kokonaiskulutus koostuu tilastoidusta ja tilastoimattomasta kulutuksesta. Tilastoitu kulutus käsittää anniskelu- ja vähittäiskulutuksen ja tilastoimaton kulutus matkustajatuonnin ja verkko-ostamisen. Vuonna 2022 alkoholijuomien kokonaiskulutuksen väheneminen johtui pääosin vähittäiskulutuksen vähenemisestä (-10,1 %). Koska vähittäiskulutuksen osuus kokonaiskulutuksesta oli huomattava, 75 prosenttia, sen väheneminen vaikutti kokonaiskulutukseen enemmän kuin tilastoimattoman kulutuksen ja anniskelukulutuksen kasvu. Sataprosenttisena alkoholina mitattuna 15 vuotta täyttäneiden asukkaiden tilastoimaton kulutus lisääntyi 48,6 prosenttia ja anniskelukulutus 34,0 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. 

Kaikkiaan alkoholijuomien tilastoitu kulutus (mm. ravintolat, päivittäistavarakaupat ja vastaavat yhteenlaskettuina) väheni 6,3 prosenttia ja oli noin 7,6 litraa 100 prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoimaton kulutus sataprosenttisena alkoholina oli 1,3 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tästä kulutuksesta alkoholijuomien ostaminen ulkomaisista verkkokaupoista väheni 22 prosenttia, kun taas matkustajatuonti lisääntyi 172 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

Lataa koko tilastoraportti

Alkoholijuomien kokonaiskulutus on vähentynyt viimeisten reilun kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2018 vähentyminen tilapäisesti pysähtyi mutta jatkui taas vuonna 2019.
Kuvio 1. Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 1960–2022, litraa. *) Tilastoimattomassa kulutuksessa tilastointitavan muutos vuodesta 2000 alkaen.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää tietoja alkoholin tilastoidusta ja tilastoimattomasta kulutuksesta koko maan tasolla. Tilastossa on tietoja myös alkoholin kulutuksen rakenteesta, alkoholin alueellisesta myynnistä sekä alkoholijuomien jakeluverkostosta.

Alkoholijuomien myyntitieto saadaan Valviran ylläpitämästä alkoholielinkeinorekisteristä. Tiedot alkoholijuomien myynnistä kerätään kuntatasolla ja valtakunnallisesti summatasolla.

Tilastoimattoman kulutuksen tiedot perustuvat Kantar Publicin toteuttamaan alkoholijuomien matkustajatuonnin ja ulkomailta internetin kautta ostettujen alkoholijuomien määrän viikoittaiseen seurantaan. Tiedot tilastoimattomasta kulutuksesta kerätään valtakunnallisesti summatasolla.

Alkoholijuomien kulutus -tilasto julkaistaan vuosittain tilastointivuotta seuraavan kevään aikana.

Alkoholitilastojen keskeiset käsitteet ja luvut

Alkoholitilastointi koostuu alkoholijuomien tilastoidusta kulutuksesta ja niin sanotusta tilastoimattomasta alkoholinkulutuksesta.

Tilastoitu alkoholinkulutus koostuu sekä alkoholijuomien vähittäismyynnistä että anniskelumyynnistä Suomen rajojen sisäpuolella. Tilastoimaton alkoholinkulutus arvioidaan vuosittain tutkimusten perusteella. Tilastoimaton kulutus koostuu vuodesta 2017 lähtien alkoholijuomien matkustajatuonnista ja alkoholijuomien internet-ostoista ulkomailta. 

  • Tilastoitu kulutus oli vuonna 2022: 7,6 litraa sataprosenttiseksi muunnettua alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.
  • Tilastoimaton kulutus oli vuonna 2022: 1,3 litraa sataprosenttiseksi muunnettua alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.
  • Alkoholin kokonaiskulutus oli vuonna 2022: 8,9 litraa sataprosenttiseksi muunnettua alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.

Lähde

Alkoholijuomien kulutus 2022
Konsumtion av alkoholdrycker 2022
Alcoholic Beverage Consumption 2022

Tilastoraportti 20/2023, 10.5.2023.
Suomen virallinen tilasto, Alkoholijuomien kulutus. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Hanna Koskinen
puh. 029 524 7025

Sirpa Virtanen
puh.029 524 7495

sähköposti: [email protected]