Alkoholi

Aiheeseen liittyvät tilastot

Alkoholijuomien kulutus

Sisältää tiedot alkoholijuomien kulutuksesta vuosittain koko maan tasolla ja alkoholijuomien myynnistä maakunnissa ja kunnissa. Tilasto sisältää tietoja myös alkoholijuomien tilastoimattomasta kulutuksesta koko maan tasolla.

Alkoholijuomien matkustajatuonti ja verkko-ostaminen

Alkoholijuomien matkustajatuonnin sekä verkko-ostamisen tilasto sisältää tiedot alkoholijuomien matkustajatuonnista sekä verkko-ostoista Suomeen. Matkustajatuonti ja verkko-ostaminen ovat osa tilastoimatonta alkoholinkulutusta. THL julkaisee alkoholin matkustajatuonnin ja verkko-ostojen kuukausittain päivittyvät tiedot sekä kerran vuodessa julkaistavan tilastoraportin.

Alkoholijuomien hintakehitys

Vuosittain julkaistava tilasto sisältää tietoja alkoholijuomien hintojen kokonaiskehityksestä sekä vähittäis- ja anniskelumyynnin hintakehityksestä koko maan tasolla.

Alkoholipoliittiset mielipiteet

Tilasto kuvaa väestön suhtautumista vallitseviin alkoholipoliittisiin rajoituksiin, mielipiteitä siitä mistä eri alkoholijuomia pitäisi saada ostaa sekä väestön käsitystä Alkon toteuttamista toimenpiteistä, alkoholijuomien nykyisistä hinnoista ja alkoholijuomien ostoon oikeuttavista ikärajoista. 

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat

Tilasto kuvaa suomalaisten alkoholinkäyttötapoja ja alkoholinkäytön väestöryhmittäisiä eroja. Tilaston aiheita ovat raittiuden yleisyys, alkoholinkäytön ja humalakulutuksen useus, alkoholinkäytön kokonaismäärä, suurkuluttajien osuus, alkoholinkäytön tilanteet ja seuraukset.

Tietokanta-aineistot

Muualla palvelussa

Näin Suomi juo

Päihteet ja riippuvuudet – Ehkäisevä päihdetyö
Tietoa ja työvälineitä päihdetyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Päihteet ja riippuvuudet
Kootusti THL:n tutkimus- ja kehittämistietoa päihteistä ja riippuvuuksista.

Päihdetilastollinen vuosikirja
Tietoja mm.päihteisiin liittyvistä haitoista, haittojen kustannuksista, ja alkoholielinkeinon ja -mainonnan valvonnasta.