Päihteet ja riippuvuudet

Aiheeseen liittyvät tilastot

THL:n päihde- ja riippuvuustilastot sisältävät tietoja

 • alkoholi- ja huumetilanteesta
 • alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyvistä sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista
 • alkoholijuomien tilastoidusta ja tilastoimattomasta kulutuksesta
 • alkoholijuomien hintakehityksestä ja alkoholitaloudesta
 • rahapelaamisesta ja peliongelmista
 • rahapelaamiseen liittyvistä asenteista ja mielipiteistä
 • päihdepalveluista
 • päihdepalvelujen huumeita käyttävistä asiakkaista
 • päihteiden käytön aiheuttamista haittakustannuksista
 • tupakkatuotteiden myynnistä ja kulutuksesta
 • tupakkatuotteiden hintakehityksestä ja verotuksesta.

THL:een on sijoitettu kansallinen huumausaineiden seurantakeskus, joka on osa EU:n huumeviraston EMCDDA:n alaista Reitox-huumetietoverkostoa.

Huumehoidon tiedonkeruu on päihdehoitoyksiköille suunnattu vapaaehtoinen, anonyymi tiedonkeruu, jossa kerätään tietoja huumeiden käytön vuoksi päihdepalveluihin hakeutuneista asiakkaista.

Julkaisuja

Muualla palvelussa

Huumehoidon tiedonkeruu
Tietoa huumeiden käytön vuoksi päihdehoitoon hakeutuneista asiakkaista.

Alkoholi-, tupakka ja riippuvuudet -aihesivut
Tietoa päihteistä ja riippuvuuksista sekä työvälineitä päihdetyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Kansallinen huumeseurantakeskus (Reitox Focal Point)

Nuorten päihteiden käyttö
ESPAD Eurooppalainen koululaistutkimus nuorten päihteidenkäytöstä

Muualla verkossa

Päihdelinkki
A-klinikkasäätiön tietoja päihteistä ja riippuvuuksista.