Päihdetilastollinen vuosikirja

Päihdetilastollinen vuosikirja sisältää keskeiset tiedot

  • alkoholijuomien kulutuksesta ja myynnistä
  • alkoholijuomien ja huumeiden käytöstä aiheutuvista sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista
  • päihdehuollosta
  • päihteisiin liittyvästä rikollisuudesta
  • alkoholijuomien kaupan kehityksestä sekä
  • alkoholielinkeinon ja alkoholimainonnan valvonnasta.

Kirja tarjoaa laajan tietoperustan Suomen päihdetilanteen kehityksestä. 

Julkaisun tiedot

Lisätietoja

Marke Jääskeläinen
puh. 029 524 7654

Sirpa Virtanen
puh. 029 524 7495 

sähköposti: [email protected]