Resandeinförsel och näthandel av alkoholdrycker

Statistikrapport Resandeinförsel och näthandel av alkoholdrycker 2023 kom ut på finska 1.3.2024. Den svenska versionen kommer att läggas ut på dessa webbsidor senare.
Statistik för 2023 på finska

Resandeinförseln med alkohol ökade markant år 2022

Den oregistrerade alkoholkonsumtionen, dvs. resandeinförseln och näthandeln från utländska webbutiker uppgick till 59,8 miljoner liter år 2022. Omvandlat till hundraprocentig alkohol motsvarar det 5,9 miljoner liter. Jämfört med 2021 ökade den oregistrerade alkoholkonsumtionen med 49 procent.

Resandeinförseln av alkoholdrycker var 36,9 miljoner liter eller 4,0 miljoner liter hundraprocentig alkohol. Resandeinförseln ökade med 174 procent i jämförelse med 2021.

Alkoholdrycker köptes från utländska webbutiker 23 miljoner liter eller 2,0 miljoner liter hundraprocentig alkohol. Mängden alkohol som köptes från utländska webbutiker minskade med 22 procent i jämförelse med året innan.

Den huvudsakliga orsaken till den markanta ökningen av resandeinförseln är avregleringen av coronarelaterade restriktioner i början av 2022 och ökningen i utlandsresandet som det medfört. Antalet personer som återvänt från en utlandsresa ökade i intervjuundersökningen med 211 procent. Då resandet och resandeinförseln av alkohol har ökat har alkohol som inhandlats från utländska webbutiker minskat.

Ladda ner hela statistikrapporten

Resandeinförseln av alkoholdrycker per dryckesgrupp 2021 och 2022, miljoner liter
Dryckeskategori

År 2021
milj. liter

År 2022
milj. liter

Förändring
milj. liter

Förändring
%

Öl 7,3 16,5 +9,2 +125,6
Cider och milda dryckesblandningar 3,8 9,1 +5,3 +141,1
Vin 2,9 6,6 +3,7 +128,8
Mellanprodukter (starkvin och starka dryckesblandningar) 0,4 1,0 +0,7 +184,5
Spritdrycker 1,0 3,6 +2,6 +258,7
Införsel av alkoholdrycker totalt 15,3 36,9 +21,5 +140,2
Införsel av alkoholdrycker totalt (100 % alkohol) 1,4 4,0 +2,5 +173,7

Bilagor

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken innehåller information om resandeinförsel av alkoholdrycker till Finland under 12 månader. Statistik över resandeinförsel publiceras tre gånger om året: årlig statistik över resandeinförseln före utgången av februari året efter statistikföringsåret, statistik över resandeinförseln (12 månader, från maj till april) före utgången av juni året efter statistikföringsåret samt statistik över resandeinförseln (12 månader, från september till augusti) före utgången av oktober året efter statistikföringsåret.

Resandeinförseln av alkoholdrycker utgör en del av den oregistrerade konsumtionen. Den oregistrerade konsumtionen omfattar resandeinförsel, smuggling, laglig och olaglig hemtillverkning av alkohol, surrogatalkohol och alkohol som finländarna konsumerar utomlands.

Källa

Resandeinförsel och näthandel av alkoholdrycker 2022
Statistikrapport 6/2023, 28.02.2023, THL.

Ytterligare information

Thomas Karlsson
tfn 029 524 7021

e-post: [email protected]

15.12.2022 har gjorts tillgänglighetskorrigeringar.

PÅ VÅR WEBBPLATS