Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset 2021

Raskaudenkeskeytysten määrä laskee Pohjoismaissa

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa tehtiin vuonna 2021 yhteensä noin 53 000 raskaudenkeskeytystä, mikä on 11,5 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä (15–49-vuotiasta) naista kohti. Vähiten raskaudenkeskeytyksiä oli Suomessa (6,7/1 000 vastaavanikäistä naista) ja eniten Ruotsissa (15,1/1 000). Tanskan tietoja ei ole saatavissa vuosille 2019‒2021.  Tanskassa tehtiin vuonna 2018 noin 14 300 raskaudenkeskeytystä (11,4/1 000 vastaavanikäistä naista).

Alle 20-vuotiaiden keskeytysten määrä on laskenut 2000-luvulla kaikissa Pohjoismaissa. Norjassa ja Suomessa tehtiin tässä ikäryhmässä selvästi vähemmän keskeytyksiä kuin Ruotsissa ja Islannissa vuonna 2021.

Vaikka keskeytysten kokonaislukumäärä Pohjoismaissa on yhä hieman 2000-luvun alkua korkeampi, se on laskenut viime vuosina ja on nykyään merkittävästi pienempi kuin 1970- ja 1980-lukujen huippuvuosina, jolloin keskeytyksiä tehtiin vuosittain 85 000–100 000.

Islannin uudistunut lainsäädäntö tuli voimaan syyskuussa 2019 . Uuden lainsäädännön mukaan keskeytyksen voi Islannissa saada naisen oman pyynnön perusteella 22. raskausviikon loppuun saakka. Uudistunut vapaamielisempi lainsäädäntö ei Islannissa aiheuttanut raskaudenkeskeytysten määrän kasvua.

Suomessa on Pohjoismaiden tiukin raskaudenkeskeytyksiä koskeva lainsäädäntö. Suomen raskaudenkeskeytyksiä koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.9.2023 alkaen, jonka jälkeen keskeytys naisen omasta pyynnöstä tulee mahdolliseksi 12. raskausviikon loppuun saakka.

Lue koko tilastoraportti

Raskaudenkeskeytysten määrä on vähentynyt kaikissa Pohjoismaissa
Kuvio 1. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohden vuosina 1970–2021.

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää raskaudenkeskeytyksiä koskevia tietoja kaikista Pohjoismaista. Keskeisimpiä indikaattoreita ovat raskaudenkeskeytysten lukumäärä, keskeytysten määrä suhteutettuna hedelmällisyysikäisiin naisiin, raskauden kesto ja lääkkeellisten keskeytysten osuus. Kaikki tiedot esitetään maakohtaisesti.

Tilastot julkaistaan joka toinen vuosi. Seuraavan kerran tilasto julkaistaan keväällä 2025, jolloin raportti sisältää tietoja vuoteen 2023 asti.

Tiedonkeruusta ja raportoinnista vastaa THL. Esitetyt luvut on saatu joko maiden yhteyshenkilöiltä tai raskaudenkeskeytysrekisterien kotisivuilta.

Lähde

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset 2021
Aborter i Norden 2021
Induced abortions in the Nordic countries 2021

Tilastoraportti 09/2023, 14.3.2023.
Suomen virallinen tilasto, Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Anna Heino
puh. 029 524 7177

Mika Gissler
puh. 029 524 7279

sähköposti: [email protected]

Laatuseloste

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

Palautetta tilastosta

Muualla verkossa

Pohjoismainen lääkintätilastokomitea (NOMESKO)
Pohjoismaisia tietoja raskaudenkeskeytyksistä.

Eurostat database
Terveyteen ja lisääntymiseen liittyviä tietoja Euroopasta.