Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Aiheeseen liittyvät tilastot

THL tuottaa monipuolisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä tietoja. Rekisterit, tilastot ja kyselyt muodostavat yhdessä laaja-alaisen kokonaiskuvan Suomen seksuaali- ja lisääntymisterveystilanteesta.

Rekisterien tutkimuskäyttö on laajaa, ja kerätyt tiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa pääosin 1980-luvulta lähtien. Rekistereitä hyödynnetään myös monissa yhteystyöhankkeissa.

Muualla palvelussa

Lääkehoito ja raskaus
Raskauden aikaista lääkkeiden käyttöä selvittävä hanke.

Lapset, nuoret ja perheet -sivusto
Kootusti lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistietoa.