Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet

Aiheeseen liittyvät tilastot

Perinataalitilasto – synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet

Tilastotietoa synnyttäjistä, synnytyksistä ja vastasyntyneistä koko maan tasolla, sairaanhoitopiireittäin ja sairaalatyypeittäin.

Aikaisemmin on Perinataalitilaston lisäksi julkaistu vuorovuosin Vastasyntyneet- ja Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain -tilastoraportit. Nämä erilliset raportit on nyt korvattu tietokantaraporteilla, jotka päivittyvät samanaikaisesti Perinataalitilaston julkaisun kanssa. 

Pohjoismaiset perinataalitilastot

Joka toinen vuosi (parilliset vuodet) julkaistava tilasto perustuu pääasiassa pohjoismaisten syntymärekisterien tietoihin. Tiedot julkistetaan koko maan tasolla vuosittain. THL vastaa tilastojen kokoamisesta ja julkaisemisesta.

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

Muualla verkossa

Syntyneet (Tilastokeskus)
Tietoja vakinaisesti Suomessa asuvien synnytyksistä.

Kuolemansyyt (Tilastokeskus)
Tietoja äitiys- ja imeväiskuolleisuudesta.

The European Perinatal Health Report
Eurooppalainen julkaisu perinataaliterveydestä.

Pohjoismainen lääkintätilastokomitea (NOMESKO)
Pohjoismaisia tietoja perinataaliterveydestä.