Perinataalitilasto – synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2022

Joka viides synnytys päätyy keisarileikkaukseen

Vuonna 2022 Suomessa syntyi 45 186 lasta, mikä on 9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Syntyneiden lasten määrä laski yhtäjaksoisesti vuodesta 2011 lähtien vuoteen 2019. Vuosien 2020–2021 pienen kasvun jälkeen syntyvyyden lasku jatkui vuonna 2022.

Synnyttäjien keski-ikä on noussut vähitellen. Vuonna 2022 kaikkien synnyttäjien keski-ikä oli 31,7 vuotta ja ensisynnyttäjien keski-ikä 30,1 vuotta.

Keisarileikkausten osuus synnytyksistä oli 19,6 prosenttia vuonna 2022, samoin kuin edellisvuonna. Kymmenen vuotta aiemmin osuus oli 16,4 prosenttia. Ensisynnyttäjistä 24,3 prosentille ja uudelleensynnyttäjistä 15,9 prosentille tehtiin keisarileikkaus vuonna 2022. 35 vuotta täyttäneille ensisynnyttäjille tehtiin 15 prosenttiyksikköä enemmän keisarileikkauksia kuin nuoremmille ensisynnyttäjille.

Vuoden 2022 synnytyksistä 35 prosenttia käynnistettiin. Osuus on suurempi, kuin koskaan aiemmin. Käynnistykset ovat yleisempiä ensisynnyttäjillä ja 40 vuotta täyttäneillä synnyttäjillä.

Raskauden aikana tupakoivien osuus on vähentynyt viime vuosina. Vuonna 2022 alkuraskauden aikana tupakoi 7,5 prosenttia synnyttäjistä. Kaikista raskauden aikana tupakoineista 55,9 prosenttia lopetti tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana, kun kymmenen vuotta aiemmin vastaava osuus oli 41,9 prosenttia.

Vuonna 2022 synnyttäjien raskautta edeltävän painoindeksin (BMI) keskiarvo oli viidettä kertaa yli 25 (26,0). Kaikista synnyttäjistä oli ylipainoisia (BMI 25,0–29,9) 27,7 prosenttia ja lihavia (BMI ≥ 30) 19,5 prosenttia.

Huom. Tilastoraportin kuvio 1 on korjattu 7.11.2023. Aikaisemmat tiedot saatavissa pyydettäessä.

Lataa koko tilastoraportti

Keisarileikkausten osuus oli 19,6 prosenttia vuonna 2022, samoin kuin vuonna 2021.
Kuvio 1. Keisarileikkaukset ensi- ja uudelleensynnyttäjillä, alle 35-vuotiaat ja 35 vuotta täyttäneet, vuosina 2002–2022 (%).

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää tietoja synnyttäjistä, synnytyksistä ja vastasyntyneistä. Keskeisimpiä osoittimia ovat synnyttäjien määrä, ikä, painoindeksi ja synnytystapa. Lisäksi tietoja on tärkeimmistä synnytystoimenpiteistä ja syntyneiden lasten painosta sekä perinataalikuolleisuudesta.

Syntymärekisteriin on kerätty vuodesta 1987 lähtien tietoja kaikista synnytyksistä. Tilaston tiedot esitetään lukumäärä- ja prosenttitietoina koko maan ja hyvinvointialueiden tasolla. Lisäksi synnyttäjien kokonaislukumäärät esitetään sairaaloittain.

Tilastot julkaistaan vuosittain syksyllä.

Lähde

Perinataalitilasto – synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2022
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda 2022
Perinatal statistics – parturients, deliveries and newborns 2022

Tilastoraportti 60/2023, 6.11.2023.
Suomen virallinen tilasto, Perinataalitilasto – synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet. THL. SVT-logo

Yhteystiedot

Nora Hauhio
puh. 029 524 8134

Anna Heino
puh. 029 524 7177

Mika Gissler
puh. 029 524 7279

[email protected]

Laatuseloste

Palautetta tilastosta

Muualla verkossa

Syntyneet (Tilastokeskus)
Tietoja vakinaisesti Suomessa asuvien synnytyksistä.

Kuolemansyyt (Tilastokeskus)
Tietoja äitiys- ja imeväiskuolleisuudesta.

NEUKO-tietokanta (Terveysportti)
Ohjeistuksia neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille.

The European Perinatal Health Report
Eurooppalainen julkaisu perinataaliterveydestä.