Ikääntyminen - tutkimukset ja hankkeet

THL tukee iäkkäille suunnattujen palvelujen kehittämistyötä sekä arvioi, seuraa ja tutkii niiden toteutumista.

Käynnissä olevat tutkimukset ja hankkeet

Päättyneet tutkimukset ja hankkeet

Lisätietoa aiheesta