Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet - tutkimukset ja hankkeet

THL tuottaa tietoa päihteistä ja riippuvuuksista sekä kehittää menetelmiä ja hyviä käytäntöjä riippuvuushaittojen vähentämiseksi.

Käynnissä olevat tutkimukset ja hankkeet