Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus - tutkimukset ja hankkeet

THL edistää monikulttuurisen väestön yhdenvertaisuutta tutkimalla ulkomaalaistaustaisen väestön ja Suomen kieli- ja kulttuurivähemmistöjen terveyttä ja hyvinvointia sekä kehittämällä palvelujärjestelmää.