FINGER-tutkimushanke

Kesto:

1.1.2009–31.12.2030

Vastuuyksikkö:

Väestönterveysyksikkö

Muualla verkossa:

FINGER-tutkimus pyrkii ehkäisemään muistitoimintojen heikentymistä ikääntyneillä. Tutkimuksessa on selvitetty, voiko monipuolinen elintapaohjelma auttaa ehkäisyssä.

FINGER-tutkimus osoitti ensimmäisenä maailmassa, että noudattamalla monipuolista elintapaohjelmaa voidaan parantaa ikääntyneiden kognitiivisia toimintoja ja ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä. FINGER-tutkimuksessa tutkittiin elintapaohjelman eli intervention tehoa verrattuna tavanomaiseen terveysneuvontaan.  

Elintapaohjelman vaikutus ilmeni useilla kognitiivisen toiminnan osa-alueilla: toiminnanohjaus, tiedonkäsittelyn nopeus ja pidemmän viiveen muistitehtävät. Interventio tehosi yhtä hyvin myös niillä henkilöillä, joilla on perinnöllinen alttius muistisairauksiin. Myöskään tutkimuksen alussa tutkittavilla esiintyneet riskitekijät eivät vaikuttaneet tuloksiin.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että interventioryhmässä terveyteen liittyvä elämänlaatu kehittyi suotuisammin, toimintakyky säilyi parempana ja uusia kroonisia sairauksia kehittyi vähemmän intervention aikana.

Interventio sisälsi ruokavalioneuvontaa, liikuntaharjoittelua, muistiharjoittelua sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden tehostettua seurantaa kahden vuoden ajan. Tämän jälkeen tutkittavia seurataan intervention pitkäaikaisvaikutusten selvittämiseksi. Tutkittavat osallistuivat seurantakäynneille, jotka toteutettiin noin viisi, seitsemän ja yksitoista vuotta tutkimuksen alkamisen jälkeen.

Tutkimuksen tulosten pohjalta on valmistunut toimintamalli, jonka avulla lääkärit, hoitajat ja muut ikäihmisten kanssa toimivat voivat tunnistaa ne henkilöt, joilla on kohonnut riski muistisairauteen, ja tukea muistitoimintojen säilymistä.

FINGER-tutkimuksen tuloksia
FINGER-toimintamalli 
FINGER-tutkimuksen julkaisut 

Yhteystiedot

Tiia Ngandu
tutkimuksen koordinaattori, tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7716
[email protected]

Jenni Lehtisalo
tutkija
puh. 029 524 8573
[email protected]

Katri Hemiö
kenttäkoordinaattori
puh. 029 524 8648

[email protected]