FinLapset-tilastot

FinLapset-tilastot pohjautuvat rekisteritietoihin. Tällä hetkellä tilastotietoa tuotetaan lasten ja nuorten ylipainon, lihavuuden ja ADHD-diagnoosien yleisyydestä. Jatkossa tilastotuotantoa on tarkoitus laajentaa myös muihin lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueisiin.

Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus

Tilasto kuvaa 2–16-vuotiaiden lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyyttä sekä näiden tietojen kattavuutta. Ensimmäinen, vuonna 2019 julkaistu tilasto sisältää tietoja vuodesta 2014 alkaen. Tiedot päivitetään vuosittain.

Tilaston tiedot poimitaan Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksesta (Avohilmo). Pituus- ja painotiedot perustuvat lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa tehtyihin mittauksiin. Tiedot kirjataan potilastietojärjestelmiin, joista ne siirtyvät Avohilmoon. Vuoden 2019 pituus- ja painotietoja on täydennetty erillistietopoiminnalla sellaisista potilastietojärjestelmistä, joiden tekninen toteutus ei mahdollista tietojen automaattista siirtymistä Avohilmoon.

Uusimmat tiedot ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä 2–16-vuotiailla lapsilla ja nuorilla julkaistiin lokakuussa 2023 ja ne koskevat vuosia 2014‒2022.

Tilaston tulokset

Lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien yleisyys

Tilasto kuvaa 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien yleisyyttä. Ensimmäinen tilasto julkaistiin alkuvuonna 2024 ja se sisältää tietoja vuosilta 2015–2022. Tiedot päivitetään vuosittain.

Tilastossa hyödynnetään perusterveydenhuollon (Avohilmo) ja erikoissairaanhoidon avohoidon ja osastohoidon (TerveysHilmo) yksilötason hoitoilmoitusrekisterien tietosisältöjä.

Tilaston tulokset