Dryckesvaneundersökningen

droppe

Projektperiod:

1968–

Organisationsenhet:

Alkohol, droger och beroenden

På andra webbplatser:

I dryckesvaneundersökningen samlas information om hur finländarna dricker alkohol och i vilka situationer, liksom om upplevda skador till följd av alkohol. Informationen spelar en viktig roll i den nationella uppföljningen av alkoholsituationen. 

Den information som fås från undersökningen används av de beslutsfattare, tjänstemän, yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, forskare och medier som arbetar med alkoholfrågor. Informationen används särskilt i den nationella alkoholpolitiken, i förebyggandet av alkoholskador och i utvecklingen, planeringen, uppföljningen och forskningen avseende vårdbehov.

Undersökningen har genomförts med cirka åtta års mellanrum sedan 1968.  Den genomfördes som en separat undersökning i form av intervjuer ansikte mot ansikte 1968, 1976, 1984, 1992, 2000, 2008 och 2016, och senast i form av telefonintervjuer som en del av hälsoundersökningen Hälsosamma Finland 2023.

I den senaste undersökningen våren 2023 valdes hälften, nämligen 4606 personer, av de 20–79-åriga deltagarna i undersökningen Hälsosamma Finland slumpmässigt ut till undersökningen