Muut raportit ja julkaisut

2021

Koskinen, Seppo; Sainio, Päivi. Toiminnanvajeiden kehitys iäkkäässä väestössä. Teoksessa: Strandberg, Timo; Heikkinen, Eino, ed. Suomiko onnellisen vanhuuden maa? Into Kustannus Oy, Helsinki 2021, s. 62–78.

2020

Haapala, Emilia; Hakulinen, Tuovi; Mäntymaa, Petteri; Peltomäki, Hanna; Jääskeläinen, Tuija; Lundqvist, Annamari.  Valtaosa pikkulasten vanhemmista voi hyvin – Tuloksia FinTerveys 2017 -tutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 1/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tutkimuksesta tiiviisti 1/2020.

Penttinen, Liisa; Sainio, Päivi; Valkeinen, Heli. Aktiivinen arki ylläpitää toimintakykyä. Vanhustyö 3/2020.

2019

Borodulin Katja;  Wennman Heini (toim.). Aikuisväestön liikunta Suomessa : FinTerveys 2017 –tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tilastoraportti 48/2019.

Jääskeläinen, Tuija; Koponen, Päivikki; Lundqvist, Annamari; Borodulin, Katja; Koskinen, Seppo; Nuorten aikuisten terveys ja elintavat Suomessa: FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tutkimuksesta tiiviisti 11/2019.

Lundqvist, Annamari; Männistö, Satu; Lindström, Jaana; Mäki, Päivi; Virtanen, Suvi; Laatikainen, Tiina. WHO:n tavoite lihavuuden ehkäisemiseksi edellyttää entistä tehokkaampia ehkäisytoimia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tutkimuksesta tiiviisti 44/2019.

Niiranen, Teemu; Laatikainen, Tiina; Valsta, Liisa; Tapanainen, Heli; Männistö, Satu; Jousilahti, Pekka. Osa WHO:n tavoitteista kohonneen verenpaineen vähentämiseksi ollaan saavuttamassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tutkimuksesta tiiviisti 31/2019.

Wennman, Heini; Borodulin, Katja; Jousilahti, Pekka. Vapaa-ajan liikunta ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät Suomessa WHO:n tavoitteen mukaisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tutkimuksesta tiiviisti 30/2019.