FinTerveys 2017 -seurantatutkimus

Puolukoita naisen kädessä

FinTerveys 2017 -seurantatutkimuksen kysely toteutettiin 29.10.2020–21.1.2021.

FinTerveys 2017 -seurantatutkimuksen päätulokset on julkaistu verkkoraportteina Seurantatutkimuksen tuloksia -sivulla.  Tutkimuksen syventävä analyysi- ja raportointivaihe jatkuu edelleen. Syventävien tutkimusten julkaisut kootaan FinTerveys-tutkimuksen julkaisuluetteloon

Mikä on FinTerveys 2017 -seurantatutkimus?

FinTerveys 2017 -seurantatutkimukseen kutsuttiin samoja henkilöitä kuin aiemmin FinTerveys 2017 -tutkimukseen. Tutkimukseen valitut henkilöt on poimittu satunnaisotannalla väestörekisteristä. Tutkimukseen kutsuttiin lähes 10 000 henkilöä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa FinTerveys 2017 -seurantatutkimuksen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta on hyväksynyt tutkimuksen.

Tutkimus rahoitettiin Valtion lisätalousarviossa Covid 19 -tutkimukseen osoitetulla rahoituksella.

Seurantatutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kerätä luotettavaa tietoa Suomessa asuvien terveydestä ja hyvinvoinnista, toimintakyvystä, palvelujen käytöstä ja saannista sekä selvittää näissä tapahtuneita muutoksia koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Lisäksi selvitetään koronatilanteen ja siihen liittyvien rajoitteiden vaikutusta ihmisten arkeen.

Nämä tiedot auttavat kehittämään muun muassa hoitoja, toimenpiteitä ja suosituksia koronaviruksen (COVID-19) ja muiden vastaavien epidemioiden haittojen vähentämiseksi.

FinTerveys -tutkimuksen tutkimuslomakkeet

FinTerveys -tutkimuksen tietosuojailmoitus

Yhteystiedot

sähköposti: finterveys(at)thl.fi

Päivikki Koponen
Vastaava tutkija
[email protected]

Muuta koronaepidemiaan liittyvää

FinTerveys 2017 -tutkimus