Perusraportit

2020

Kaartinen N, Tapanainen H, Reinivuo H, Pakkala H, Aalto S, Raulio S, Männistö S, Korhonen T, Virtanen  S, Borodulin K, Koskinen S, Valsta L. The Finnish National Dietary Survey in Adults and Elderly (FinDiet 2017). EFSA External Scientific Report, 2020.

2019

Borodulin K, Sääksjärvi K (eds.). FinHealth 2017 Study – Methods. Finnish Institute for Health and Welfare. Report 17/2019. 

2018

Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa: FinTerveys 2017 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 4/2018.

Valsta L, Kaartinen N, Tapanainen H, Männistö S, Sääksjärvi K (toim.). Ravitsemus Suomessa - FinRavinto 2017 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 12/2018.