Miten FinTerveys-tutkimus tehdään?

FinTerveys-tutkimukseen poimitaan satunnaisotos Manner-Suomessa asuvista aikuisista. Tutkittavat poimitaan satunnaisesti Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Tutkimukseen valitut henkilöt muodostavat pienoiskuvan Suomessa asuvista henkilöistä. Vuonna 2017 tutkimus toteutettiin 50 paikkakunnalla 10 000 aikuisen otoksella.

Tutkimustietoa kerätään kyselylomakkeilla ja terveystarkastuksella, joka sisältää erilaisia mittauksia ja biologisten näytteiden (veri, virtsa) keräämisen laboratorioanalyysejä varten. Tietoja yhdistetään valtakunnallisiin rekistereihin, kuten Kelan, Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen rekistereihin.

Osana FinTerveys-tutkimusta toteutetaan FinRavinto-tutkimus.
Lue lisää FinRavinto-tutkimuksesta

FinTerveys 2017 -tutkimuksen perustulokset on julkaistu vuonna 2018.
Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa: FinTerveys 2017 -tutkimus

FinTerveys 2017 -tutkimuksen menetelmäraportti on julkaistu 2019.
Finterveys 2017 menetelmäraportti (vain englanniksi)