Kansallinen FinTerveys-tutkimus

FinTerveys-tutkimuksen tunnuskuva

Kesto:

2017–2021

Vastuuyksikkö:

Väestönterveys

Muualla verkossa:

FinTerveys-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksesta saatavien tietojen avulla voidaan 

  • tutkia sairauksien ehkäisyä ja hoitoa 
  • edistää suomalaisten toimintakykyä ja hyvinvointia 
  • kehittää terveys- ja hyvinvointipalveluja Suomessa. 

FinTerveys 2017 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin vuonna 2017  yhteensä 50 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Tutkimukseen kutsuttiin 10 000 satunnaisesti valittua yli 18-vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimukseen sisältyi terveystarkastus ja kyselylomakkeiden täyttäminen. FinTerveys 2017 -seurantatutkimuksen kysely toteutettiin 29.10.2020-21.1.2021.

Vuoden 2017 tutkimuksen päätulokset on julkaistu laajana tutkimusraporttina, ja ne ovat myös käytettävissä maksuttomassa Terveytemme.fi -verkkopalvelussa. FinTerveys 2017 -seurantatutkimuksen päätulokset on julkaistu verkkoraportteina. FinTerveys-tutkimuksen syventävä analyysi- ja raportointivaihe jatkuu edelleen. Syventävien tutkimusten julkaisut kootaan julkaisuluetteloon.

Vuodesta 2022 eteenpäin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pitkä perinne väestötutkimusten tekemisessä jatkuu Terve Suomi -tutkimuksessa. 

Tilasto: Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa - FinTerveys 2017 -tutkimus

Raportti: Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa – FinTerveys 2017-tutkimus 

FinTerveys-tutkimuksen tuloksia Terveytemme.fi -sivustolla

FinTerveys 2017 -seurantatutkimuksen tuloksia verkkoraportteina

Undersökningen FinHälsa

FinHealth Study