Lääkehoito ja raskaus

Kesto:

1.1.2008–31.12.2027

Vastuuyksikkö:

Aineistot ja analytiikka

Muualla verkossa:

Lääkehoito ja raskaus -hanke on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) vuonna 2008 aloittama yhteistyöhanke, jota edelsi pilottitutkimus vuosina 2003–2007. THL jatkaa raskaudenaikaisen lääkehoidon ja lääketurvallisuuden seurantaa vuodesta 2023 eteenpäin omana toimintanaan.

Tavoitteena turvallinen lääkehoito raskauden aikana

Hankkeen tavoitteena on selvittää raskauden aikaisen lääkkeiden käytön:

  • laajuutta ja määrää
  • vaikutuksia raskauden kulkuun ja syntyneen lapsen terveyteen
  • vaikutuksia epämuodostumien esiintyvyyteen

Toteutus

Hankkeen aineisto perustuu kansallisten terveysrekisterien tietoihin:

Muualla palvelussa

Turvallinen lääkehoito (Julkaisuarkisto Valto)
Tietopaketti ammattilaisille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat lääkehoitoa työssään.

Fimean logo

Kelan logo