Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Kesto:

2020-2023

Vastuuyksikkö:

Tiedolla johtaminen

Poika katsoo kaukaisuuteen.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpano alkoi hallituskaudella 2016–2019. Sitä jatketaan nykyisen hallitusohjelman mukaisesti vuosina 2020–2023. 

Ohjelmassa kehitetään seuraavia kokonaisuuksia:

 • perhekeskukset ja lasten, nuorten ja perheiden varhainen tuki arjessa
 • lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • lastensuojelun monialaisuus

LAPE-muutosohjelmaa toimeenpannaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Lastensuojelua kehitettiin myös erillisessä Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-2022 -hankkeessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi alueilla tehtävää kehittämistyötä.

Tavoitteet 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteet ovat

 • lasten, nuorten ja perheiden varhainen tukeminen ja hyvinvoinnin vahvistaminen
 • eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen
 • ennaltaehkäisevien ja korjaavien sote-palveluiden korkea laatu, oikea-aikaisuus ja saatavuus.

Lapsen, nuoren ja perheen tukeminen 

Lapsen, nuoren ja perheen tukeminen tapahtuu esimerkiksi

 • kehittämällä matalan kynnyksen palveluja perhekeskuksissa: kasvatus- ja perheneuvontaa, eropalveluja, kotipalvelua sekä perhesosiaalityötä 
 • vahvistamalla kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tukea varhaiskasvatuksessa ja koulussa  
 • lisäämällä mielenterveys- ja päihdepalveluja koulujen ja oppilaitosten yhteyteen
 • vahvistamalla sote- ja sivistysalan yhteistyötä
 • panostamalla lastensuojelun asiakkaan koulutukseen ja yksilöllisiin tuen tarpeisiin.

LAPE-muutosohjelman sisältö

Tutustu myös

Sote-uudistus

soteuudistus.fi (linkki STM:n sivuille)

Toimintakertomus piirtää kaaren LAPEn kehittämistyön etenemisestä kuluneiden kahdeksan vuoden aikana. Painopiste on kuitenkin vuosissa 2020-2023, jolloin LAPEa toimeenpantiin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sateenvarjon alla.
Tutustu visuaaliseen LAPE-toimintakertomukseen (pdf)