Menetelmäartikkelit

Väitöskirjat

Peltola M. Impact of technological change on quality of care : Studies on total hip and knee replacement. Helsingin yliopisto 2016.

Sund R. Methodological perspectives for register-based health system performance assessment - Developing a hip fracture monitoring system in Finland. Stakes, Research report 174. Helsinki 2008.

Kansainvälisissä lehdissä julkaistut artikkelit

Peltola M, Juntunen M, Häkkinen U, Rosenqvist G, Seppälä T, Sund R (2011) A methodological approach for register-based evaluation of cost and outcomes in health care. Annals Of Medicine June 2011, Vol. 43, No. S1.

Kotimaisissa lehdissä julkaistut artikkelit

Juntunen M, Sund R, Peltola M, Häkkinen U. Potilasrakenteen erojen huomioon ottaminen erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden rekisteritutkimuksessa. Sosiaalilääketieteen aikakauslehti 2008:45:258-272.

Raportit

Peltola M, Juntunen M, Häkkinen U, Linna M, Rosenqvist G, Seppälä T, Sund R. PERFECT– Menetelmäraportti. PERFECT – Performance, Effectiveness and Cost of Treatment Episodes Hoitoketjun toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset (pdf 597kt).
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki, 2009.

Menetelmällisiä julkaisuja on runsaasti myös Lonkkamurtuma-osahankkeessa.