Perusraportit

Häkkinen U, Idänpään-Heikkilä U, Keskimäki I, Klaukka T, Peltola M, Rauhala A, Rosenqvist G (2007). PERFECT - Sydäninfarkti : Sydäninfarktin hoito, kustannukset ja vaikuttavuus. Työpapereita 15/2007, Stakes.

Karvonen M, Peltola M, Isohanni M, Pirkola S, Suvisaari J, Lehtinen K, Hella P, Häkkinen U (2008). PERFECT - Skitsofrenia : Skitsofrenian hoito, kustannukset ja vaikuttavuus. Työpapereita  8/2008, Stakes.

Lehtonen L, Andersson S, Hallman M, Lavonius M, Leipälä J, Tammela O, Korvenranta H, Rautava L, Korvenranta E, Peltola M, Linna M, Gissler M, Häkkinen U (2007). PERFECT - Keskoset : Hyvin ennenaikaisten keskosten hoito, kustannukset ja vaikuttavuus. Työpapereita 16/2007, Stakes.

Meretoja A, Roine R O, Erilä T, Hillbom M, Kaste M, Linna M, Liski A, Juntunen M, Marttila R, Rissanen A, Sivenius J, Häkkinen U (2007). PERFECT - Stroke : Hoitoketjujen toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset aivoverenkiertohäiriöpotilailla. Työpapereita 23/2007, Stakes.

Peltola M, Juntunen M, Häkkinen U, Linna M, Rosenqvist G, Seppälä T, Sund R (2009). PERFECT – Menetelmäraportti. PERFECT – Performance, Effectiveness and Cost of Treatment Episodes. Hoitoketjun toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset (pdf 637 kt)

Remes V, Peltola M, Häkkinen U, Kröger H, Leppilahti J, Linna M, Malmivaara A, Mäkelä K, Nelimarkka O, Parvinen I, Seitsalo S, Vuorinen J (2007). PERFECT - Tekonivelkirurgia : Lonkan ja polven tekonivelkirurgian kustannukset ja vaikuttavuus. Työpapereita 29/2007, Stakes.

Seppälä T, Hartikainen J, Häkkinen U, Juntunen M, Linna M, Nikus K, Pelanteri S, Peltola M, Rauhala A, Vento A (2008). PERFECT - Pallolaajennus ja ohitusleikkaus : Toimenpiteiden kustannukset ja vaikuttavuus tuottajatasolla. Työpapereita 35/2008, Stakes.

Sund R, Juntunen M, Lüthje P, Huusko T, Mäkelä M, Linna M, Liski A, Häkkinen U (2008). PERFECT - Lonkkamurtuma : Hoitoketjujen toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset lonkkamurtumapotilailla. Työpapereita 18/2008, Stakes.