Julkaisut

Sivulle on koottu julkaisuja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuudesta, osallisuuteen liittyvistä ilmiöistä, huono-osaisuudesta, köyhyydestä ja eriarvoisuudesta.

Julkaisut ovat Sokra-koordinaatiohankkeen tutkijoiden julkaisuja.

Sivun sisältö

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Osallisuuden kokemus aikuisväestössä. Lars Leemann, Marko Nousiainen, Anna Keto-Tokoi & Anna-Maria Isola (2022) Teoksessa: Sakari Karvonen ym. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 94–115.

Nuorten osallisuuden kokemus ja siinä tapahtuneet muutokset vuosina 2019–2021: ovatko erot kasvaneet koronapandemian aikana?
Lars Leemann & Lotta Virrankari (2022) Teoksessa: Kekkonen, Marjatta ym. (toim.) Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan, Nuorten elinolot -vuosikirja 2022 Vantaa: PunaMusta Oy, 152–166.

Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan, Nuorten elinolot -vuosikirja 2022
Kekkonen, Marjatta; Gissler, Mika; Känkänen, Päivi & Isola, Anna-Maria (toim.)
Vantaa: PunaMusta Oy.

Constructing narrative identity and capabilities of Finnish reform school adolescents. Janette Niiranen, Anna-Maria Isola, Päivi Känkänen & Marko Manninen (2022) Child and Adolescent Social Work Journal.

Lone mothers’ experiences of poverty in Finland – a capability approach. Anna-Maria Isola, Irene Roivainen & Heikki Hiilamo (2022) Nordic Social Work Research 12:1, 192–205.

Development and Psychometric Evaluation of the Experiences of Social Inclusion Scale.
Lars Leemann, Tuija Martelin, Seppo Koskinen, Tommi Härkänen & Anna-Maria Isola (2022) Journal of Human Development and Capabilities 23:3, 400–424.

On social and psychological consequences of prolonged poverty – A longitudinal narrative study from Finland. Anna-Maria Isola, Lotta Virrankari & Heikki Hiilamo (2021) Journal of Social and Political Psychology 9:2, 654–670.

Digital inequality in Finland: Access, skills and attitudes as social impact mediators
Heponiemi, Tarja; Gluschkoff, Kia; Leemann, Lars; Manderbacka, Kristiina; Aalto, Anna-Mari; Hypponen, Hannele (2021)
New media & Society

Political community resilience in declining rural areas in Finland.
Kumpulainen, Kaisu, Husu, Hanna-Mari & Nousiainen, Marko (2021) Community Development Journal.

Miten käy mahdollisuuksille köyhyydessä?
Virrankari, Lotta; Isola, Anna-Maria
Yhteiskuntapolitiikka (86) 2021:3, 287–296.

Pienet onnistumistarinat ja osallisuuden kokeminen Yhteisissä keittiöissä
Nousiainen, Marko
Yhteiskuntapolitiikka (86) 2021:2, 155–165.

Enhancing Adolescent Girls’ Well-Being in the Arctic − Finding What Motivates Spending Time in Nature
Wiens, Varpu; Soronen, Kari; Kyngäs, Helvi; Pölkki, Tarja
Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(4), 2052.

Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia etäpalveluiden hyödyistä COVID-19-aikakaudella: Laadullinen kuvaileva tutkimus.
Virtanen, Lotta, Anu-Marja Kaihlanen, Anna-Maria Isola, Elina Laukka & Tarja Heponiemi (2021)
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 58:3, 266–283.

Huono-osaisuus rasittaa kuntien taloutta
Zitting, Joakim; Wiens, Varpu & Kainulainen, Sakari
Yhteiskuntapolitiikka (85) 2020:3, 316–322.

Digital Divide in Perceived Benefits of Online Health Care and Social Welfare Services: National Cross-Sectional Survey Study
Heponiemi, Tarja; Jormanainen, Vesa; Leemann, Lars; Manderbacka, Kristiina;  Aalto, Anna-Mari; Hyppönen, Hannele. (2020)
Journal of Medical Internet Research. 

Osallistumisesta tuli keskeinen hallinnon käytäntö EU:n köyhyysohjelmissa
Nousiainen, Marko (2019)
Teoksessa: Meriluoto, Taina & Litmanen, Tapio (toim.) Osallistu! Pelastaako osallistaminen demokratian? Tampere: Vastapaino. 59–79.

Toimijamahdollisuuksien avaruus ja toimijuuden suunnat kuntouttavassa työtoiminnassa.
Mäntyneva, Päivi & Isola, Anna-Maria (2019)
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakausilehti, 27(3), 246–263.

Gendered Experiences of Poverty and Recognition in the Finnish Welfare State
Isola, Anna-Maria; Sukola, Reetta; Kukkonen, Minna (2019)
NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27:3, 152–165

Nuorten aikuisten syrjäytymiseen liittyvät tekijät ja sosiaali- ja terveyspalveluiden ajoittuminen
Paananen, Reija; Surakka, Anne; Kainulainen, Sakari; Ristikari, Tiina; Gissler, Mika (2019)
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 56(2).

Milloin tulot riittävät edes kohtuulliseen elämään?
Kainulainen, Sakari (2019)
Yhteiskuntapolitiikka (84) 2019:1, 92–101.

Reconstructing life narratives through creativity in social work
Huhtinen-Hildén, Laura & Anna-Maria Isola (Cynthia Sottie – reviewing editor) (2019) 
Cogent Social Sciences 5:1.

Samassa veneessä: Empatiakuilujen poliittinen ulottuvuus Suomessa
Kainulainen, Sakari; Saari, Juho (2018)
Politiikka-Lehti, 60(4), 310–323.

Flourishing within the Working-Aged Finnish Population
Kainulainen, Sakari
Applied research in quality of life, Springer Netherlands (2018) 1–19

Pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvointi - hypoteettinen malli
Wiens, Varpu
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta 2018 (väitöskirja)

Life-satisfaction is more a matter of feeling well than having what you want : Tests of Veenhoven's theory
Kainulainen, Sakari; Saari, Juho; Veenhoven, Ruut
International Journal of Happiness and Development (2018)

Osallistavan käänteen lyhyt historia
Nousiainen, Marko
Teoksessa Nousiainen, Marko & Kulovaara, Kari (toim.) Hallinnan ja osallistamisen politiikat. Sophi, Jyväskylän yliopisto, 2016. 158-189.

Miten köyhät selviytyvät Suomessa?
Isola, Anna-Maria; Turunen, Elina & Hiilamo, Heikki
Yhteiskuntapolitiikka 81 (2016):2, 150–160.

Mental disorder diagnoses of offspring affected by parental cancer before early adulthood: the 1987 Finnish Birth Cohort Study
Niemelä, Mika; Paananen, Reija; Hakko, Helinä; Merikukka, Marko; Gissler, Mika & Räsänen, Sami
Psychooncology 25 (2016): 12, 1477–1484.

The Association between Freedom of Choice and Effectiveness of Home Care Services
Steffansson, Marina; Pulliainen, Marjo; Kettunen, Aija; Linnosmaa, Ismo & Halonen Miikka
International Journal of Integrated Care 16 (2016): 1:5.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin eriytyminen ja ongelmien ylisukupolvisuus – Kansallinen syntymäkohortti 1987
Paananen, Reija; Ristikari, Tiina & Gissler, Mika
Tutkiva sosiaalityö 2015 -verkkojulkaisu. Talentia-lehti & Sosiaalityön tutkimuksen seura 2015

Multilevel Governance and Participation: Interpreting Democracy in EU-programmes. European Politics & Society (2015), 2:16, 208-223
Nousiainen, Marko & Mäkinen, Katja 

Tieteelliset vertaisarvioimattomat julkaisut

Kokemusasiantuntijapankin hyötyjen arviointi
Mäntylä, Erika (2023)
Tutkimuksesta tiiviisti 15/2023. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Osallisuuden edistäminen on panostus mielenterveyteen
Leemann, Lars (2022)
Teoksessa Linnaranta, Outi, Strand, Teija, Suvisaari, Jaana, Partonen, Timo & Solin, Pia (toim.) Mielenterveysstrategia 2020-2030: Toimeenpanon ensimmäiset vuodet ja yhteisen tekemisen tahto. Työpaperi 55/2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lasten ja nuorten mielenterveys
Terhi Aalto-Setälä, Olli Kiviruusu, Leemann, Lars (2022)
Teoksessa Linnaranta, Outi, Strand, Teija, Suvisaari, Jaana, Partonen, Timo & Solin, Pia (toim.) Mielenterveysstrategia 2020-2030: Toimeenpanon ensimmäiset vuodet ja yhteisen tekemisen tahto. Työpaperi 55/2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Työikäisten mielenterveys ja mielenterveyshäiriöt
Suvisaari, Jaana, Solin, Pia ja Leemann, Lars (2022)
Teoksessa Linnaranta, Outi, Strand, Teija, Suvisaari, Jaana, Partonen, Timo & Solin, Pia (toim.) Mielenterveysstrategia 2020-2030: Toimeenpanon ensimmäiset vuodet ja yhteisen tekemisen tahto. Työpaperi 55/2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Osallisuuden mittaaminen
Leemann, Lars  &  Keto-Tokoi, Anna (2022)
Teoksessa Linnaranta, Outi, Strand, Teija, Suvisaari, Jaana, Partonen, Timo & Solin, Pia (toim.) Mielenterveysstrategia 2020-2030: Toimeenpanon ensimmäiset vuodet ja yhteisen tekemisen tahto. Työpaperi 55/2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Osallisuutta, mutta mihin? Planetaarisen kansalaisen osallisuuskäsitys.
Journal of Finnish Universities of Applied Sciences 3/22.
Arto O. Salonen, Anna-Maria Isola & Raisa Foster.

Relationaalinen hyvinvointi kunnan toiminnan perustaksi?
Focus Localis Vol 49 Nro 3 (2021): Hyvinvoinnin teemanumero
Paula Saikkonen, Pilvi Hämeenaho, Sirpa Kannasoja, Tiia Kekäläinen, Leena Mikkola, Marko Nousiainen, Petteri Niemi, Elina Turunen ja Nina Väkeväinen

Hyvinvoinnin alueelliset ankeuttajat – muutosta hakemassa
Focus Localis Vol 49 Nro 3 (2021): Hyvinvoinnin teemanumero
Wiens, Varpu; Zitting, Joakim & Kytölä, Liisa (2021) 

Osallisuuden kokemus – ensimmäisiä koko aikuisväestöä koskevia tuloksia.
Kukkonen, Minna & Anna-Maria Isola (2021) Gerontologia 35:1, 103–106.

From systematic observation to verifying impacts. Observation model for creative groups activities. 
Huhtinen-Hildén & Anna-Maria Isola (2021) Data Brief 49/2021. Helsinki: Finnish Institute for Health and Welfare.

Haavoittuvat ryhmät etäpalvelujen käyttäjinä – kokemuksia COVID-19-epidemian ajalta. 
Kaihlanen, Anu, Lotta Virtanen, Paula Valkonen, Juuso Kilpinen, Laura Hietapakka, Ulla Buchert, Iiris Hörhammer, Anna-Maria Isola, Anne Kouvonen, Sari Kujala & Tarja Heponiemi (2021) Tutkimuksesta tiiviisti 33/2021. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Osallisuuden kokemus ja positiivinen mielenterveys työmarkkina-aseman ja kotitalouden rakenteen mukaan: FinSote 2019 -tutkimuksen tuloksia
Hedman, Lilli; Ikonen, Jonna; Leemann, Lars; Koskela, Timo; Martelin, Tuija; Solin, Pia; Tamminen, Nina; Parikka, Suvi (THL, 2021)

Osallisuuden kokemus ja vanhempien henkinen väkivalta: Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia
Virrankari, Lotta; Leemann, Lars; Kivimäki, Hanne (THL, 2021)

Osallisuuden kokemus ja vanhempien fyysinen väkivalta: Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia
Virrankari, Lotta; Leemann, Lars; Kivimäki, Hanne (THL, 2021)

Mielenterveystyö vaatii monipuolista osaamista
Vuokila-Olkkonen, Päivi; Ikonen, Tiina; Tauriainen, Pia; Wiens, Varpu
Teoksessa Helminen, J. (2021). Strategia siivittämässä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa – Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 6.  Diak Työelämä 21, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Pirullisiin ongelmiin vastaamista monitoimijaisella yhteistyöllä – Sokra-hanke sosiaalista osallisuutta edistämässä
Kainulainen, Sakari; Pekonen, Elina; Sauvola, Ritva; Wiens, Varpu; Zitting, Joakim
Teoksessa Helminen, J. (2021). Strategia siivittämässä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa – Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 6.  Diak Työelämä 21, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Osallisuuden kokemus ja koulukiusaaminen: Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia
Virrankari, Lotta; Leemann, Lars; Kivimäki, Hanne (THL, 2020)

Commoning surplus food in Finland – actors and tensions
Isola, Anna-Maria & Laiho, Janne (2020) Teoksessa: Eskelinen, Teppo; Hirvilammi, Tuuli & Venäläinen, Juhana (toim.) Enacting diverse economies within a welfare state. Mayfly Books. 95–116.

Systemaattisista havainnoista vaikutusten todentamiseen. Havainnointimalli luovaan ryhmätoimintaan. 
Huhtinen-Hildén, Laura & Anna-Maria Isola (2020) Tutkimuksesta tiiviisti 37/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä tarvitaan terveydenhuoltoa
Wiens, Varpu; Paananen, Reija; Surakka, Anne. Suomen yleislääkärit gpf ry:n jäsenlehti 18.3.2020. 28–30.

Isola, Anna-Maria, Nousiainen, Marko & Valtari, Salla 2020. Osallisuustyö välineenä heikossa asemassa olevien vallan lisäämiseen. Teoksessa Suoninen-Erhiö, L., Pohjola, A., Satka, M. & Simola, J. (toim). Sosiaaliala uudistuu. Tietopohjan ja vuorovaikutuksen kysymyksiä. Huoltaja-Säätiö, Helsinki. 165-188

Sosiaalibarometri 2020.
Anne Eronen, Heikki Hiilamo, Katja Ilmarinen, Merita Jokela, Pekka Karjalainen, Sakari Karvonen, Minna Kivipelto, Erja Koponen, Lars Leemann, Pia Londén, Peppi Saikku. (2020).
Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. 

Voidaanko luontoon liittyvillä menetelmillä vaikuttaa mielenterveyteen ja verenpaineeseen?
Heikkilä, Kristiina & Wiens, Varpu
Hotus, hoitotyön tutkimussäätiö. Näyttövinkki 1/2020.

Työtä Kaikille -työllistämiskokeilun pitkän aikavälin vaikutukset: Hankkeen loppuraportti
Nenonen, Tellervo; Martelin, Tuija; Leemann, Lars; Wessman, Jenni; Koskinen, Seppo (2019)
Raportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Turvaverkkoa paikkaamassa
Wiens, Varpu; Sauvola, Ritva; Surakka, Anne; Pulliainen, Marjo & Kainulainen, Sakari
Osallisuutta vahvistavia palvelutuotteita uusiin rakenteisiin ja palvelujärjestelmiin. Teoksessa Piirainen K., Kivirinta M. (2019). Turvaverkkoa paikkaamassa: Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 4. Diak Työelämä 16, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Luova ryhmätoiminta lisää hyvinvointia.
Huhtinen-Hildén Laura & Anna-Maria Isola (2019) Tutkimuksesta tiiviisti 13/2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Asiakkaan osallistumisen toimintamalli. Loppuraportti. Sinikka, Sihvo, Anna-Maria Isola, Minna Kivipelto, Eila Linnanmäki, Merja Lyytikäinen & Salla Sainio (2018) Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 16/2018. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Johdanto symposiumiin: Empatia, hyvinvointi ja yhteiset asiat
Kainulainen, Sakari (2018)
Politiikka-Lehti, 60(4), 308–309

Tulojen ja onnellisuuden välinen yhteys Suomessa
Kainulainen, Sakari 
Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2018, 57–70.

Kerran asiakas, aina asiakas? – Viimesijaisen turvan pitkäaikaisasiakkuus 2000-luvun Suomessa
Surakka, Anne; Pyykkönen, Topias; Myrskylä, Pekka & Saari, Juho
Teoksessa Saari, Juho (toim.) Sosiaaliturvariippuvuus – Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa? Tampere: Tampere University Press, 2017

Köyhyyskartta – Kuka pitää köyhää laiskana?
Saari, Juho; Kainulainen, Sakari & Mutanen, Annina
Teoksessa Saari, Juho (toim.) Sosiaaliturvariippuvuus – Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa? Tampere: Tampere University Press, 2017

Kun vaikeudet kasautuvat – Pitkäaikaisasiakkuudet sosiaalialan aikuistyössä
Suonio, Mari; Kainulainen, Sakari; Gävert, Titi; Väisänen, Raija & Saari, Juho
Teoksessa Saari, Juho (toim.) Sosiaaliturvariippuvuus – Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa? Tampere: Tampere University Press, 2017

Arvottomat? Köyhien naisten ja miesten kokemuksia arvokkuudesta suomalaisessa hyvinvointivaltiossa
Isola, Anna-Maria & Siukola, Reetta
Teoksessa Hänninen, Sakari & Saikkonen, Paula (toim.) Hyvinvointivaltion rajat. Helsinki: THL, 2017

Aikapankissa ihmisarvoa ei mitata euroissa
Isola, Anna-Maria
Teoksessa Shilongo, Pauliina ym. (toim.) Tovin arvo. Aikapankki hyvinvoinnin edistäjänä, Helsinki: Stadin Aikapankki, 2017, 21–23.

Valmennuspaja Mahiksen vaikutusten ja kustannusten tarkastelua. ”Aina saa tulla ja voi puhua mistä vaan – luottamuksella” 
Surakka, Anne; Kuvaja-Köllner, Virpi; Paananen, Reija
Diak puheenvuoro 10, Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017

Selvitys kulttuuri-, liikunta- ja ympäristöluotsitoiminnasta Suomessa. Tampereen kaupunki/kulttuurikasvatusyksikkö TAITE & Kulttuurisen vanhus- ja seniorityön kansallinen verkosto.
Nousiainen, Marko
Tampere, 2017

Nuoren elämäntilanteen hahmottaminen 3X10D™ -mittarilla
Kainulainen, Sakari & Juutinen, Anna-Mari
HAMK Unlimited Scientific 9.2.2017

Autonomia, demokratia ja yhteiset. Osallisuuden paikallinen edistäminen
Isola, Anna-Maria
Yhteiskuntapolitiikka 81 (2016):5, 595–560.

Yksinäisen elämänlaatu
Kainulainen, Sakari
Teoksessa Saari, Juho (toimi.) Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 2016, 114–128.

Asiakasosallisuus, sosiaalinen osallisuus ja matalan kynnyksen palvelut. Pohdintaa käsitteiden sisällöstä
Leeman, Lars & Hämäläinen, Riitta-Maija
Yhteiskuntapolitiikka 81 (2016):5, 586–594.

Nuorten huono-osaisuus – pysyvää vai ehkäistävissä?
Kainulainen, Sakari; Paananen, Reija; Surakka, Anne & Saari, Juho
Teoksessa Gothóni Raili, Hyväri Susanna, Kolkka Marjo, Vuokila-Oikkonen Päivi (toim.) Osallisuus yhteiskunnallisena haasteena – Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2. (pdf) Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2016, 67–84. (Diak Työelämä 7)

Maakunnan ihmisten elämänlaatu sote-palveluiden tavoitteeksi
Kainulainen, Sakari; Paananen, Reija & Surakka, Anne 
Teoksessa Niemelä, Jorma (toim.) Sote sosiaalisen kestävyyden vahvistajana. Helsinki: DIAK, 2016, 97–114.

Kustannuksilla on väliä ja laskelmilla eroja sosiaali- ja terveyspalveluja arvioitaessa.
Kettunen, Aija & Pulliainen, Marjo
Teoksessa Kettunen, Aija & Vuokila-Oikkonen, Päivi & Määttä, Anne (toim.) Hyvinvointipalvelut toimiviksi. Helsinki: DIAK, 2016, 147–157.

NEET-indikaattori kuvaa nuorten syrjäytymistä
Larja, Liisa; Törmäkangas, Liisa; Merikukka, Marko; Ristikari, Tiina; Gissler, Mika & Paananen, Reija
Tieto & Trendit 2/2016.

Vaikeasti työllistyville suunnattujen aktivointitoimenpiteiden taloudellinen analyysi – esimerkkeinä korkein korotettu palkkatuki ja kuntouttava työtoiminta
Pehkonen-Elmi, Tuula; Kettunen, Aija; Surakka, Anne & Piirainen, Keijo
Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2015. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia 42.

Työpaperit

Lomalle yhdenvertaisuuteen: Lomatoiminnan osallisuusvaikutusten arviointi
Mäntylä, Erika. (2020)
Työpaperi 09/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Keittiöt ilman rajoja. Yhteinen keittiö -hankkeen osallisuusvaikutusten arviointi
Mäntylä, Erika, Nousiainen, Marko & Isola, Anna-Maria (2019)
Työpaperi 10/2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Miksi ravintola-ala ei houkuttele työttömiä työnhakijoita?: Selvitys ravintola-alan kohtaanto-ongelmasta
Isola, Anna-Maria & Mäntylä, Erika (2019)
Työpaperi 9/2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Työelämän ulkopuolella olevien osallisuus ja hyvinvointi: Kyselytutkimuksen tuloksia
Leemann, Lars; Isola, Anna-Maria; Kukkonen, Minna; Puromäki, Henna; Valtari, Salla; Keto-Tokoi, Anna (2018)
Työpaperi 17/2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 

Osallisuus kuuluu kaikille.
Koivisto, Juha, Anna-Maria Isola & Merja Lyytikäinen (2018)
Työpaperi 9/2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa.
Isola, Anna-Maria; Kaartinen, Heidi; Leemann, Lars; Lääperi, Raija; Schneider, Taina; Valtari, Salla; Keto-Tokoi, Anna (2017)
Työpaperi 33/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki

Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 1987 syntyneille
Törmäkangas, Liisa; Autti-Rämö, Ilona; Tuulio-Henriksson, Annamari; Merikukka, Marko; Ristikari, Tiina; Paananen, Reija & Gissler, Mika
Helsinki: Kela, 2015. Kelan työpapereita 75/2015

Tietopaketit

Osallisuuden edistäjän opas (THL 2023)

Eriarvoisuuden kaventamista monipuolisen tiedon avulla – esimerkkinä Huono-osaisuus Suomessa -karttasivusto.
Kainulainen, Sakari, Wiens, Varpu ja Zitting, Joakim.
Teoksessa Jari Helminen (toim.) DiakHub tutkii, kehittää ja vaikuttaa – Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirja 2022. Diakonia-ammattikorkeakoulu 2023, s. 94–105

Huono-osaisuus ja osallisuus maakunnissa
Kainulainen, Sakari; Paananen, Reija; Kuvaja-Köllner, Virpi; Pulliainen, Marjo & Sauvola, Ritva
Kuntalehti 27.11.2016.

Huono-osaisuus ja osallisuus Itä-­Suomessa
Kainulainen, Sakari; Paananen, Reija; Kuvaja-Köllner, Virpi; Pulliainen, Marjo & Sauvola, Ritva
Kuntalehti 9.1.2017.

Huono-­osaisuus ja osallisuus Pohjois-­Suomessa
Paananen, Reija; Kuvaja-­Köllner, Virpi; Kainulainen, Sakari; Pulliainen, Marjo & Sauvola, Ritva
Kuntalehti 20.1.2017

Huono-osaisuus ja osallisuus Etelä-Suomessa
Kuvaja-Köllner, Virpi; Kainulainen, Sakari; Paananen, Reija; Pulliainen, Marjo; Sauvola, Ritva & Tuulos, Tytti
Kuntalehti 3.2.2017

Huono-osaisuus ja osallisuus Länsi-Suomessa
Kuvaja-Köllner, Virpi; Kainulainen, Sakari; Paananen, Reija; Pulliainen, Marjo; Sauvola, Ritva; Hirschovits-Gerz, Tanja & Laurila, Veera
Kuntalehti 24.2.2017

Sosiaalisen osallisuuden tietopaketti (pdf 390 kt)
Leemann, Lars; Kuusio, Hannamaria & Hämäläinen, Riitta-Maija (2015)

Asiakasosallisuus (pdf 369 kt)
Leemann, Lars & Hämäläinen, Riitta-Maija (2015)

Matalan kynnyksen palvelut (pdf 388 kt)
Leemann, Lars & Hämäläinen, Riitta-Maija (2015)

Tutkijoiden aiempia julkaisuja

Kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen uudistusten keskellä. Kunnallistieteellinen aikakausikirja. (Doria.fi)
Zitting, Joakim. 2017. 46(1), 37–47.

The health impacts of active labour market policies
Leemann, Lars, Nørup, Iben & Clayton, Stephen
THL Data brief 28/2016

Managing long-term sickness absence
Kausto, Johanna & Leemann, Lars
THL Data brief 29/2016

The Meaning of Seasonal Changes, Nature, and Animals for Adolescent Girls’ Wellbeing in Northern Finland: A Qualitative Descriptive Study
Wiens Varpu, Kyngäs Helvi & Pölkki Tarja
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being (2016)

Issues promoting and hindering girls’ well-being in Northern Finland
Wiens Varpu, Kyngäs Helvi & Pölkki Tarja
Health Promotion International (2016)

Pohjoissuomalaisten tyttöjen hyvinvointi – vuorovaikutuksellista kokemusta elämänkulusta ja paikallisista olosuhteista
Wiens Varpu, Kyngäs Helvi & Pölkki Tarja
Pro terveys lehti, Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry:n lehti 3/2015

Ruoka-avun hakijoiden hyvinvointi
Kainulainen, Sakari
Teoksessa Maria Ohisalo & Juho Saari (toim.) Kuka seisoo leipäjonossa? Ruoka-apu 2010-luvun Suomessa.  Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 83, Sastamala, 2014, 59–69

Raha ja rakkaus hyvinvoinnin lähteinä
Kainulainen, Sakari
Yhteiskuntapolitiikka 79 (2014):5, 485–497

Mitä uutta kokemuksellisuus tuo hyvinvoinnin käsitteeseen ja käyttöön?
Kainulainen, Sakari
Teoksessa Ari Nieminen, Ari Tarkiainen & Elina Vuorio (toim.) Kokemustieto, hyvinvointi ja paikallisuus. Turun ammattikorkeakoulun Raportteja 177. Turku, 2014

Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin
Hyväri, Susanna & Kainulainen, Sakari (toim.)
Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia 39. Helsinki, 2014, 49–71

Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-2013 Kouluterveyskyselyn tulokset (Adolescents well-being in Finland 2000-2013. The results of the School Health Promotion Study)
Luopa, Pauliina; Kivimäki, Hanne; Matikka, Anni; Vilkki, Suvi; Jokela, Jukka; Laukkarinen, Essi & Paananen, Reija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 25/2014. Helsinki, 2014

Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9.-luokkalaisten hyvinvointi. Kouluterveyskysely 2013.
Matikka, Anni; Luopa, Pauliina; Kivimäki, Hanne; Jokela, Jukka & Paananen, Reija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 26/2014. Helsinki, 2014.

Cost-Effectiveness of Population-Level Physical Activity Interventions: A Systematic Review
Laine J., Kuvaja-Köllner V., Pietilä E., Koivuneva M., Valtonen H. & Kankaanpää E.
American Journal of Health Promotion, 2014 November/December, Vol. 29, No. 2

A descriptive qualitative study of adolescent girls’ well-being in Northern Finland
Wiens Varpu, Kyngäs Helvi & Pölkki Tarja
International Journal of Circumpolar Health 2014, 73: 24792 

Kirjoitusten käyttö aineistonkeruumenetelmänä esimerkkinä tutkimus nuorten tyttöjen kuvauksista hyvinvoinnistaan Pohjois-Suomessa
Wiens Varpu, Kyngäs Helvi & Pölkki Tarja
Proceedings kirja, Tampereen XIII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, 2014

Köyhien tulkintoja sairauden ja terveyden sosiaalisista tekijöitä. Isola, Anna-Maria (2014) Teoksessa Metteri, Anna, Satu Ylinen & Heli Valokivi (toim.) Terveys ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus, 271–295.

Kadulta asuntoon. Vaikutukset hyvinvoinnille
Kainulainen, Sakari; Saari, Juho & Häkkinen, Juho
Teoksessa Susanna Hyväri ja Sakari Kainulainen (toim.). Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia 39. Helsinki, 2013, 49–71

Työllisyys, terveys ja hyvinvointi - Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus 2009-2013: Hankkeen loppuraportti
Kokko, Riitta-Liisa; Nenonen, Tellervo; Martelin, Tuija; Koskinen, Seppo
Raportti. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. 2013.

Koettu huono-osaisuus Suomessa
Kainulainen, Sakari & Saari, Juho
Teoksessa Niemelä, Mikko & Saari, Juho (toim.) Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa. Teemakirja 10. Kelan tutkimusosasto. Helsinki, 2013

Social determinants of mental health: a Finnish nationwide follow-up study on mental disorders.
Paananen, R.; Ristikari, T.; Merikukka, M. & Gissler, M.
J. Epidemiol. Community Health. 2013 Dec 1; 67 (12): 1025–1031

Socioeconomic and regional aspects in the use of specialized psychiatric care - a Finnish nationwide follow-up study.
Paananen, R.; Santalahti, P.; Merikukka, M.; Rämö, A.; Wahlbeck, K. & Gissler, M.
Eur. J. Public Health. 2013 Jun; 23 (3): 372–377

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö, mahdollisuudet ja haasteet terveyden etäseurannassa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä
Kuvaja-Köllner, Virpi; Steffansson, Marina & Kettunen Aija
Tuloksia eKylä-hankkeesta Pieksämäellä 2009–2012. Diakonia-ammattikorkeakoulu, C Katsauksia ja aineistoja 26. Tampere, 2013

Responsible local communities – A neoliberal regime of solidarity in Finnish rural policy. Geoforum 48: (August). 73–82
Nousiainen, Marko & Pylkkänen Päivi
University of Helsinki, Ruralia Institute, 2013

ICT with feedback supporting people in high risk of type 2 diabetes mellitus: Case Emotionaal pilot in Finnish primary health care context
Kuvaja-Köllner, V.; Steffansson, M. & Kettunen, A.
Letter to the editor. Journal of Diabetes Science and Technology 2013; 7(1): 287–288.

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 - tutkimusaineiston valossa (Children’s and youth’s well-being in light of The 1987 Finnish Birth Cohort-study)
Paananen, Reija; Ristikari, Tiina; Merikukka, Marko; Rämö, Antti & Gissler, Mika
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 52/2012. Helsinki, 2012

ICT supported diabetes prevention and self-care management – Experiences from the EmotionAAL project in Finland
Kuvaja-Köllner, V.; Steffansson, M. & Kettunen, A.
Tiivistelmä AAL FORUM 2012 PROCEEDINGS -julkaisussa, sivut 489–492.

Differences in German and Finnish diabetes prevention and self-care management - do the incentives steer in the right direction?
Kuvaja-Köllner, V.; Steffansson, M. & Kettunen, A.
Minerva Endocrinologica. Abstract book. Vol 37, suppl. 1, N: 4, December 2012, page 26. Posteri esitetty 7th world congress on Prevention of Diabetes and its Complications 11 to 14 November 2012, Madrid, Spain.

Terveyden edistäminen pohjoisessa toimintaympäristössä - terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden näkemyksiä.
Wiens Varpu ja Pietilä Anna-Maija
Tutkiva hoitotyö 2012 (1):2, 25–32

Hyvinvointitutkimuksen kehityslinjat Suomessa
Kainulainen, Sakari
Teoksessa Saari, Juho (toim.) Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta. Gaudeamus. Helsinki, 2011

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset - lähtötason tilanne 2009-2010: työllisyys, terveys ja hyvinvointi: Paltamon työllistämismallin arviointitutkimus 2009-2013
Nenonen, Tellervo; Leemann, Lars; Härkänen, Tommi; Tyyni, Ulla; Kaikkonen, Risto; Koskinen, Seppo; Kokko, Riitta-Liisa; Kotiranta, Pirjo-Liisa; Linnanmäki, Eila
Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: 22/2011

Hallinta, osallistuminen ja toimijuus – tulkintoja suomalaisen LEADER toiminnan poliittisuuksista.
Nousiainen, Marko
Helsingin yliopisto, Ruralia –instituutti, Seinäjoki, 2011

Psykoosin varhainen tunnistaminen ja hoidolliset interventiot nuorella - hyvän käytännön kuvaus
Vuokila-Oikkonen P, Heikkinen RL, Karttunen M, Läksy ML, Maikkula S ja Wiens V. 2011.
Diakonia ammattikorkeakoulu, B raportteja 45.

Syrjäytymisen vastaisen työn taloudelliset reunaehdot
Kainulainen, Sakari
Teoksessa Laine, Terhi & Hyväri, Susanna & Vuokila-Oikkonen, Päivi (toim.) Syrjäytymistä vastaan sosiaali- ja terveysalalla. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki, 2010

Järjestöjen vaikutukset. Arvioinnin kehittämistä kolmessa kuopiolaisessa järjestössä
Piirainen, Keijo; Kuvaja-Köllner, Virpi; Hokkanen, Joni;  Mannelin, Kristiina & Kettunen Aija
Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B raportteja 42. Tampere, 2010               

Huono-osaisuuden kasautuminen ja pitkittyminen Suomessa 1970-2000
Kainulainen, Sakari
Yhteiskuntapolitiikka 71 (2006):4, 373–386

Hyvinvointivaltio ei turvaa hyvinvointia kaikille
Kainulainen, Sakari
Teoksessa Tuula Helne ja Markku Laatu (toim.) Vääryyskirja. Kelan tutkimusosasto. Helsinki, 2006

Huono-osaisuuden kasautuminen yhteiskunnallisena jakona
Kainulainen, Sakari
Teoksessa Piirainen, Timo & Saari, Juho (toim.) Yhteiskunnalliset jaot – 1990-luvun perintö? Gaudeamus. Helsinki, 2002

Elämäntapahtumat ja tyytyväisyys eri sosiaaliluokissa
Kainulainen, Sakari
Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 62. Kuopio, 1998 (väitöskirja)

EU-rahoitteinen

Vipuvoimaa EU:sta -logo ja Euroopan sosiaalirahaston logo.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran tunnuskuva.