Uutiset ja julkaisut

Tältä sivulta löydät uusimmat RRP-uutiset ja julkaisut.

Julkaisut

Työkyvyn ja työllistymisen tuki (pilari 3)

Osatyökykyisten työttömien palvelujen ja sosiaaliturvan käyttö vuosina 2013-2020 (Julkari)

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen tilanne hyvinvointialueilla : Palveluiden turvaamista ja yhteistyötä, luovia ratkaisuja hyödyntäen keväällä 2023 (Julkari)

Työttömän terveystarkastuksen toteuttajan opas (sähköinen julkaisu)

Työttömän terveystarkastuksen toteutustapoja Suomessa: haastattelututkimuksen tuloksia (Julkari)

Kirjaamisopas: Työttömän terveystarkastus (sähköinen julkaisu)

Työttömän terveystarkastuksen kirjaaminen (Tiedä ja toimi -kortti)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (pilari 4, investointi 2)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonsepti

Väestöryhmät, joiden tilanne heikkeni koronaepidemian aikana - Miten ottaa huomioon haavoittuvassa asemassa olevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä? (Julkari)

Hoitoonpääsyn seuranta (pilari 4, investointi 3)

Kansalaisjärjestöjen ja neljännen sektorin ehdotus Suomen hyvinvointitalouden seurantamittaristoksi

Hoitoonpääsytietojen ratkaisukuvaus

Hoidon seurannan tietorakenteiden konsepti (sähköinen julkaisu)

Kohti kestävää hyvinvointia : Hyvinvointitaloudellinen näkökulma kansalliseen politiikkaohjaukseen Suomessa

Digitalisoituvat palvelut ja asiakaspalautteen keruu (pilari 4, investointi 4)

Yleisopas digitaalisten sote-palvelujen kehittämiseen 1.0 (yhteistyotilat.fi)

Työpaperi: Hyvinvointialueiden digitaalisten palveluiden kypsyystason arviointi : kansallinen ja yhteistyöaluekohtainen lähtötilanne vuonna 2022 (Julkari)

Työpaperi: Palveluketjut ja tietojohtaminen: Kansalliset ja alueelliset kehittämistarpeet -nykytila (Julkari)

Mielenterveyspalveluiden täydentäminen teknologian avulla

Päätöksenteon tueksi – Teknologia täydentää mielenterveyspalveluita rahoituspäätökset ohjaavat kehittämisen suuntaa

Digitaalisten palvelujen sanasto

Teknologia-avusteiset mielenterveyden hoitomenetelmät Suomessa (Julkari)

Digitaalisten sote-palveluiden nykytilan ja alueiden kypsyystason arvioinnin raporttityökalu (raportti) 

Yhteiset mobiilipalvelut Esiselvitys (Julkari)

Sisällölliset määrittelyt asiakaspalautetiedon kansalliseksi yhtenäistämiseksi (Julkari)

Tilaa hankeuutiset

Kerran kuussa ilmestyvissä hankeuutisissa kerromme yhteistyöalueilla toteutettavien hankkeiden ja THL:n kansallisten projektien etenemisestä sekä muista ohjelman ajankohtaisista asioista.

Tilaa Suomen kestävän kasvun ohjelman hankeuutiset sähköpostiisi

Hankeuutiset 13.5.2024

Hankeuutiset 12.4.2024

Hankeuutiset 15.3.2024

Hankeuutiset 16.2.2024

Hankeuutiset 19.1.2024

Hankeuutiset 8.12.2023

Hankeuutiset 10.11.2023

Hankeuutiset 13.10.2023

Hankeuutiset 15.9.2023

THL:n RRP-projektien tiekartta

Tiekartta kertoo, millaisia työkaluja ja ratkaisuja hyvinvointialueiden hankkeet voivat hyödyntää digikehittämisessään ja missä aikataulussa.

Lataa tiekartta (Julkari)

Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU