THL:n kansalliset projektit

Toteutamme THL:ssä Suomen kestävän kasvun ohjelmaa kansallisissa RRP-projekteissa, jotka liittyvät sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla pilareihin 3 ja 4. THL:n RRP-projekteissa luodaan aluehankkeille edellytyksiä nopeuttaa hoitoonpääsyä, lisätä ennaltaehkäiseviä palveluja ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa. Vahvistamme kansallisissa kehittämisprojekteissa lisäksi kansallista sote-tietopohjaa ja sen vaikuttavuutta ja tuemme toimia työllisyyden vauhdittamiseksi.

Kansalliset kehittämisprojektit luovat raameja ja yhteisiä rakenteita alueelliselle kehittämistyölle. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä kentän kanssa. 

Vuoden 2024 alussa THL:ssä on käynnissä yhteensä 24 projektia:

Pilari 3:n projektit

 • Työkykyohjelman laajentaminen
 • Työttömien terveystarkastus
 • Osatyökykyisten palvelut, etuudet ja työhön osallistuminen -tutkimushanke
 • IPS-mallin laajentaminen

Pilari 4:n projektit

Investointi 1:n projekti

 • Toimeenpanon tuki ja läpimurtovalmennukset

Investointi 2:n projekti

 • Monialainen hyte-palvelukonsepti

Investointi 3:n projektit

 • Kustannus-vaikuttavuus mittarien päivittäminen versioksi KUVA 2.0
 • Hoitoonpääsytiedon laadun ja kattavuuden parantaminen (päättynyt 31.12.2023)
 • Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn Kanta-pilotti
 • Sosiaalipalvelujen käyttö ja palvelujärjestelmä (Sosiaalihuollon tietotuotanto) (päättyy 31.3.2024)
 • Sote-talous-, henkilöstö- ja toimintatietojen tietotuotanto (TAHTO) (päättynyt 31.1.2024)
 • Kansallisen tietopohjan laajentamisessa tarvittavan it-infran parantaminen (päättyy 31.3.2024)
 • Laboratoriotietojen Kanta-tietotuotanto (päättynyt 31.12.2023)
 • Hyvinvointitaloudellisten vaikutusten arviointimekanismi
 • Kirjaamisen ja tiedonlaadun kansallinen kehittäminen
 • Kansallinen HYTE-toimintamallien arviointijärjestelmä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuden valtakunnallinen tilannekuva
 • Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen

Investointi 4:n projektit

 • Yhteiset mobiilipalvelut
 • Mobiilisovellusten ja digitaalisten palvelujen arviointi ja hyödyntäminen
 • Itse- ja omahoidon tuki Omatietovarannolla
 • Digitaaliset palvelut
 • Kansallinen hyte-palvelukonsepti ja digitaaliset ratkaisut
 • Sähköinen ajanvaraus
 • Asiakaspalautteen keruu
 • Digitaalinen asiakas- ja palveluohjaus
 • Hoidon seurannan tietorakenteet
 • Palveluketjujen ohjaus ja koordinaatio
 • Väestön palvelutarpeen ennakointi tietojohtamisen ratkaisuissa
 • Työ- ja toimintakyvyn digitaalinen itsearviointiväline

THL:n RRP-projektien tiekartta

Tiekartta kertoo, millaisia työkaluja ja ratkaisuja hyvinvointialueiden hankkeet voivat hyödyntää digikehittämisessään ja missä aikataulussa.

Lataa tiekartta (Julkari)

Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU