Tulosten hyödyntäminen

Terve Suomi 2023–2023 -tutkimuksen kyselyosuuden perustulokset julkaistiin indikaattoreina ja tilastoraporttina keväällä 2023. Syksyn ja talven 2023 aikana julkaistiin ilmiöraportteja, jotka sisältävät tulosten lisäksi asiantuntija-arvion ja johtopäätöksiä nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.
Terve Suomi -tutkimuksen tulokset.

Tutkimuksen kyselyosion ja terveystarkastusosion tutkimuslomakkeet ovat saatavilla alkuperäisinä painoversioina suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Terve Suomi -tutkimuksen lomakkeet.

Kuntien ja alueiden on mahdollista tilata maksullinen lisäotos kyselytutkimuksesta.
Lue lisää lisäotoksen tilaamisesta.