Utnyttjande av resultaten

De grundläggande resultaten av undersökningens enkätdel publicerades den 31 maj 2023. Under hösten och vintern 2023 publicerades rapporter (endast på finska) om olika fenomen som utöver resultat innehåller en expertutvärdering och slutsatser om nuläget och framtidsutsikterna. Pressmeddelande om rapporterna publicerades också på svenska.
Resultaten av undersökningen Hälsosamma Finland.

Frågeformulären i enkäten och hälsoundersökningsdelen finns i original på finska, svenska och engelska.
Frågeformulären för undersökningen Hälsosamma Finland.

Kommunerna och regionerna kan beställa ett avgiftsbelagt tilläggsurval från enkätundersökningen.
Läs mer om beställning av tilläggsurval.