Seurantaan vastaaminen

Vuonna 2024 toteutettavat seurannat

Huhtikuussa 2024 toteutetaan ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoituksen seuranta. 

Lokakuussa 2024 toteutetaan kotihoidon riittävyyden seuranta ja ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoituksen seuranta. 

Olemme koonneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sivulle: Usein kysytyt kysymykset
 

Henkilöstömitoituksen seuranta ympärivuorokautisen palveluasumisen, vanhainkotien ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon yksiköissä ja osastoilla 

Henkilöstömitoituksen seuranta toteutetaan huhti- ja lokakuussa 2024. Kyselyyn vastaavat seuraavat ympärivuorokautisen hoidon palvelutyypit: 

  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen: Asiakkaat asuvat vuokralla asumispalveluyksikössä, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden vastaamassa asiakkaiden palvelutarpeisiin. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa voi olla ympärivuorokautisen hoidon pitkä- ja lyhytaikaishoidon asiakkaita sekä vuorohoidon asiakkaita.
  • Vanhainkotihoito: Tarkoitetaan toimintayksiköitä, joissa annetaan sosiaalihuoltolain mukaista hoitoa, hoivaa ja kuntoutusta.
  • Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito: Tarkoitetaan terveydenhuollossa annettavaa pitkäaikaista laitoshoitoa (joko pitkäaikaishoidon päätös tai hoitoaika useimmilla asiakkailla yli kolme kuukautta). Kyselyyn piiriin kuuluvat vain sellaiset toimintayksiköt, joissa pitkäaikaisia asiakkaita on pääsääntöisesti yli puolet asiakkaista. 
  • Sotainvalidien laitoshoito: Tarkoitetaan veteraaneille tarkoitettua hoito- tai kuntoutusyksikköä.

Kuuluuko toimintayksikkö seurannan piiriin?

Henkilöstömitoituksen seurantakyselyn piiriin eivät kuulu toimintayksiköt, 

  • jotka ovat arviointiyksiköitä
  • jotka ovat perhehoitoa
  • joiden toiminta toteutetaan terveydenhuollon toimiluvalla 

Harkinnanvaraisesti seurantakyselyn piiriin kuuluvat toimintayksiköt:

  • Kuntoutusyksiköt 

THL päättää tapauskohtaisesti annettujen tietojen pohjalta, kuuluvatko em. harkinnanvaraisiksi luokiteltavat toimintayksiköt seurantakyselyn piiriin.

Toimintayksikkömääritelmä

Toimintayksiköllä tarkoitetaan julkisen tai yksityisen palveluntuottajan ylläpitämää toiminnallista kokonaisuutta, jossa tuotetaan sosiaali- tai terveyspalveluja pääasiassa iäkkäille henkilöille siten, että palvelut toteutetaan palveluntuottajan tiloissa tai iäkkään henkilön yksityiskodissa (Vanhuspalvelulaki 980/2012, 1 luku 3 §).

Henkilöstömitoitus lasketaan toimintayksikölle, jolla on yhteiset tilat, yhteinen työvuorosuunnittelu ja toimii yhden esimiehen alaisuudessa (Vanhuspalvelulaki 980/2012, 4 luku 20 §, 2 mom.

Henkilöstömitoituksen seurannan vastausohjeet huhtikuussa 2024

Löydät henkilöstömitoituksen seurannan vastausohjeen ja sisäänkirjautumislinkin alta. Seuranta toteutetaan sähköisellä kyselyllä THL:n lomakepalvelussa. Voit kuitenkin tutustua lomakkeen näköisversioon.

Henkilöstömitoituksen seurannan aikataulu huhtikuussa 2024

Vaihe Aikataulu
Vastaustunnus ja salasana lähetetään yksikön yhteyshenkilölle 25.3.–26.3.2024
Henkilöstömitoituksen seurantajakso 1.4.–21.4.2024
THL tekee loogisuustarkastukset 30.4.2024 mennessä lähetettyihin vastauksiin Lomake on lähetettävä viimeistään 30.4., mikäli yksikön vastauksiin halutaan loogisuustarkastus. Loogisuustarkastuksilla etsitään vastauksista poikkeamia, jotka voivat aiheutua esimerkiksi näppäilyvirheestä. Yksikkö vastaa lähettämiensä tietojen oikeellisuudesta. Loogisuustarkastuksilla ei havaita kaikkia virheitä.
Loogisuustarkastuksissa havaitut poikkeamat lähetetään yksikölle tiedoksi to 9.5.2024 Loogisuustarkastuksiin osallistuvilla yksiköillä on 9.–16.5. aikaa tarkastaa ja tarvittaessa korjata vastaustaan
Lomake voidaan palauttaa luonnostilaan, jos vastaaja huomaa vastauksessaan virheen ja ilmoittaa siitä viimeistään ke 15.5.2024 Yksiköllä on to 16.5. aikaa korjata vastaustaan
Vastausaika päättyy to 16.5.2024 Seurantakysely sulkeutuu to 16.5.2024. Henkilöstömitoitus lasketaan määräaikaan mennessä toimiteuista tiedoista. Laskennassa käytettäviä tietoja ei ole mahdollista korjata tai täydentää jälkikäteen.

Seuranta kotihoidon riittävyydestä lokakuussa 2024

Kotihoidon riittävyyden seuranta toteutetaan lokakuussa vuonna 2024. Voit tutustua tietosisältöön:

Kyselyyn vastaavat seuraavat palvelutyypit: 

  • Kotihoito: Tarkoitetaan sosiaalihuoltolaki 19a §:n mukaista kotihoitoa
  • Seurannassa ovat mukana hyvinvointialueiden kotihoidon yksiköt ja kotihoidon ostopalvelu- ja palvelusetelikumppanit