Muuntohuumeiden haittoja vähentävät toimenpiteet

Suomenkielinen tiivistelmä raportista:
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2016), Health responses to new psychoactive substances, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

Muuntohuumeiden esiintyvyys ja käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti 2010- luvulla. Muuntohuumeiden lisääntyessä, käyttöilmiön kehittyessä ja haittojen kasvaessa on tullut tarve kehittää sääntelyn ja tarjonnan rajoittamisen toimenpiteiden rinnalle tehokkaita haittoja vähentäviä toimintoja. EMCDDA:n raportti tarjoaa yleiskatsauksen Euroopan muuntohuumetilanteeseen.

EMCDDA:n raportissa esitellään kuusi interventioympäristöä ja näiden ympäristöjen riskiryhmät. Nämä ryhmät ovat arvioiden mukaan kasvaneessa riskissä käyttää muuntohuumeita ja altistua muuntohuumeiden käytöstä johtuville haitoille. 

  • Kouluympäristössä voidaan kehittää interventioita, joiden avulla voidaan pyrkiä mm. nostamaan päihteiden käytön aloitusikää ja tiedottamaan (muunto-huumeiden käytön riskeistä. Kouluympäristössä haittoja vähentävien toimenpiteiden kohteena ovat oppilaat. 
  • Yöelämän tapahtumissa voidaan pyrkiä vähentämään mm. yliannostuksen, nestehukan tai suojaamattoman ja/tai tahdonvastaisen seksin riskejä. Yöelämän ympäristössä haittoja vähentävien toimenpiteiden kohteena ovat bilettäjät. 
  • Seksuaaliterveyteen liittyvissä tilanteissa chemsex-ilmiö on aiheuttanut Euroopassa huolta. Chemsexissä (muunto-)huumeiden suonensisäinen käyttö yhdistetään erittäin riskialttiiseen seksikäyttäytymiseen. Riskiryhmässä on pääasiassa miesten välistä seksiä harrastavat, mutta myös nuoret.  
  • Hoitoympäristöissä tavataan paljon huumeita käyttäviä ihmisiä ja pyritään hoitamaan sekä huumeista aiheutuvia akuutteja terveydellisiä ongelmia että pitkäaikaista hoitoa vaativia riippuvuuksia. Muuntohuumeet aiheuttavat haittoja niin ongelmakäyttäjille kuin satunnaiskäyttäjille.
  • Matalan kynnyksen palveluissa, kuten terveysneuvontapisteissä asioi paljon suonensisäisesti huumeita käyttäviä ihmisiä, jotka käyttävät myös muuntohuumeita. Matalan kynnyksen palvelut ovat avainasemassa muuntohuumeiden käytön riskeistä tiedottamisessa suonensisäisesti huumeita käyttäville. 
  • Vankilaympäristöissä muuntohuumeiden käytöstä aiheutuvat haitat liittyvät mm. yliannostuskuolemiin ja aggressiiviseen käyttäytymiseen. Muuntohuumeiden käyttöön vankiloissa liittyy pitkälti samat riskit kuin muidenkin huumeiden käyttöön: veriteitse tarttuvat virustaudit, bakteeri-infektiot ja yliannostusriski. 

Kuvio: interventioympäristöjä.

Klikkaamalla kuvaa se aukeaa suurempana uuteen ikkunaan.
 

EMCDDA:n raportti esittelee riskiryhmien interventioympäristöjä ja esittelee ryhmiin kohdistettuja interventioita, joilla muuntohuumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja on pyritty vähentämään. 

Lue suomenkielinen tiivistelmä raportista (pdf 267 kt)

Koko EMCDDA:n raportti Health Responses to New Psychoactive Substances (pdf 3.1 Mt)

Tutustu EMCDDA:n hyvien käytäntöjen portaaliin