Alkoholi

THL tuottaa ja välittää tietoa alkoholin kulutuksesta ja juomatavoista sekä niiden sosiaalisista ja terveydellisistä haittavaikutuksista. Lisäksi tehtäviin kuuluu alkoholiin liittyvien tilastojen ylläpitäminen. THL:n vastuulla on myös päihdetestaus valvonnan ja terveydenhoidon tarpeisiin. 

Suomessa on uudistettu alkoholilakia. Nykyinen alkoholilainsäädäntö koostuu vuoden 2017 alkoholilaista ja sen nojalla annetuista asetuksista. Alkoholilain (1102/2017) pääperiaate on ehkäistä alkoholin käyttäjilleen, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja kulutusta rajoittamalla ja valvomalla alkoholiin liittyvää elinkeinotoimintaa. Lue lisää alkoholilain uudistuksen vaikutuksista.
Alkoholilain uudistus

THL on koonnut yhteen asiantuntijoiden vastauksia suomalaisten juomiskulttuuria, alkoholia ja terveyttä sekä alkoholipolitiikkaa koskeviin kysymyksiin:
Usein kysytyt alkoholista