Ehkäisevän päihdetyön asiantuntijat

Jaana Markkula (asiantuntemus)
kehittämispäällikkö 
Ehkäisevä päihdetyö (Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma, Päihde- ja riippuvuusstrategia, tietojohtaminen, kuntien ja hyvinvointialueiden ehkäisevä päihdetyö, Pakka-toimintamalli, koulujen ja oppilaitosten ehkäisevä päihdetyö)
puh. 029 524 8802

Teija Strand (asiantuntemus)
kehittämispäällikkö
Ehkäisevä päihdetyö sosiaali- ja terveyspalveluissa (varhaisen tuen orientaatio, tieto-ohjaus, sekä puheeksiotto ja mini-interventio), stigman ja syrjinnän vastainen työ
puh: 029 524 7061

Sanna Kailanto (asiantuntemus
erityisasiantuntija
Ehkäisevä päihdetyö (huumeet)
puh: 029 524 8856

Inari Viskari
erikoissuunnittelija
Ehkäisevä päihdetyö, haittojen vähentäminen, huumekuolemien ehkäiseminen 
puh: 029 524 7909

sähköposti: [email protected]