Sanna Kailanto

Sanna Kailanto

Nimi: Sanna Kailanto
Virkanimike: Erityisasiantuntija
Puh: 029 524 8856
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • kansallinen ja kansainvälinen huumausainepolitiikka
 • ehkäisevä päihdetyö
 •  muuntohuumeet
 • päihteiden käytön aiheuttamat haitat
 • haittoja vähentävä työ ja matalankynnyksen palvelut

Päätehtävät

 • kansallisen huumausainepoliittisen koordinaation kehittäminen
 • päihdehaittojen ehkäisyyn liittyvät tehtävät
 • EU- ja kansainvälinen huumausaineyhteistyö
 • Huumekuolemien ehkäisy

Koulutus

 • 2010, FT, fysiologia ja neurotiede, Helsingin yliopisto
 • 2003. FM, fysiologinen eläintiede, Turun yliopisto

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • ruotsi (tyydyttävä)
 • englanti (hyvä)
 • saksa (tyydyttävä)

Edustukset

 • Huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmän  (HEAR) puheenjohtaja
 • EU39 –Jaosto ja kansainvälisen huumausaineyhteistyön työryhmä
 • kansallinen huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä
 • EHYT ry:n huumetyöryhmä
 • NOPSA (nopean huumetiedon rinki, A-klinikkasäätiö)
 • Pohjoismainen huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä