Lihavuuteen liittyvä sairastuvuus -karttapalvelu

Lihavuuteen liittyvä sairastuvuus -karttapalvelussa esitetään ennusteet lihavuuteen liittyviin sairauksiin sairastumisesta kymmenen seuraavan vuoden aikana (2022–2032).

Avaa karttapalvelu

Karttapalvelu toimii parhaiten Firefox-selaimella. Muita selaimia käytettäessä sivu saattaa vaatia välillä uudelleen päivittämistä, jos palvelussa tarkastellaan useita välilehtiä samalla kertaa.

Sairastuvien lukumäärä on laskettu uusina diagnosoituina tapauksina kunkin sairauden suhteen terveestä väestöstä ja prosenttiosuus koko väestöstä. Palvelussa tarkastellaan seuraavia sairauksia:

  • tyypin 2 diabetes
  • sepelvaltimotauti
  • polvi- tai lonkkanivelrikko
  • astma
  • kihti
  • sappikivitauti.

Palvelussa esitetään ennusteina, kuinka suuri osuus väestöstä sairastuu mainittuihin sairauksiin vuosina 2022–2032, jos lihomiskehitys jatkuu kuten tähän asti. Lisäksi esitetään ennusteet vältettävistä uusista sairastumisista, jos lihavuuden esiintyvyys pysyisi vuoteen 2032 vuoden 2022 tasolla tai jos lihavuuden esiintyvyys pienenisi yhden prosentin vuodessa kymmenen vuoden aikana.

Lihavuuden yleisyyden ennustetta, uusien sairastumisten ennusteita ja vältettävissä olevia uusia sairastumisia voi tarkastella maakuntien tasolla. Kuntatasolla voi tarkastella uusien sairastumisten ennusteita.

Karttapalvelu huomioi väestörakenteessa tapahtuvat muutokset käyttäen Tilastokeskuksen väestöennusteita, jotka ottavat huomioon väestön ikääntymisen, kuolleisuusasteen sekä muuttoliikkeen. 

Palvelun tietoja voidaan hyödyntää terveyden edistämistoimien suunnittelussa. Karttasovellus auttaa myös arvioimaan sairastuvuudesta aiheutuvaa terveydenhoidon lisätarvetta ja suoria kustannuksia.

Toimia lihavuuden vähentämiseksi tarvitaan

Yli 70 % suomalalaisista miehistä ja yli 60 % naisista on vähintään ylipainoisia (BMI 25 tai enemmän). Joka neljäs aikuinen on lihava (BMI 30 tai enemmän). Tähänastiset toimet lihavuuden ehkäisyssä eivät ole olleet riittäviä ja lihavuus yleistyy yhä.

Lihavuus on monien sairauksien merkittävä riskitekijä, aiheuttaa merkittävää haittaa terveydelle ja hyvinvoinnille sekä lisää terveydenhuollon kustannuksia. Taakka kasvaa entisestään, ellei lihavuuden lisääntymistä saada pikaisesti hillittyä.

Lihavuustrendin kääntymisellä laskuun olisi suuri vaikutus sairastuvuuteen. Keskimäärin 1–2 kg painonlasku aikuisilla vähentäisi lihavien osuutta väestötasolla 10 prosenttia.

Yhteistyössä

Karttapalvelu on toteutettu yhteistyössä Suomen Akatemian Tautitaakan ja työkyvyttömyyden ennusteet Suomessa – terveyspolitiikan mahdollisuudet (no. 307907) -hankkeen kanssa.