Painonhallinta

Painonhallinta ehkäisee lihavuuteen liittyvien sairauksien puhkeamista ja hidastaa jo puhjenneen sairauden etenemistä. Ylipainon ehkäisyssä keskeistä on terveyttä edistävä ruokavalio, kohtuulliset annoskoot, säännöllinen ateriarytmi ja riittävä uni ja fyysinen aktiivisuus.

Muista säännölliset ja monipuoliset ateriat

Säännöllinen ateriarytmi ylläpitää vireyttä ja ehkäisee napostelua ja liian pitkien ateriavälien aiheuttamaa hallitsematonta syömistä. Arjen terveyttä edistävät ruokavalinnat luovat painonhallintaa tukevan ruokavalion pohjan.

Monipuolisella, kasvispainoitteisella ruokavaliolla turvataan välttämättömien ravintoaineiden ja energian sopiva saanti. Kasvisten, marjojen ja hedelmien suositusten mukainen käyttö parantaa aterioiden ravitsemuksellista laatua ja pienentää aterioiden energiatiheyttä. Runsaasti lisättyä sokeria tai rasvaa sisältävistä ruoista ja juomista sekä alkoholista saa paljon kaloreita, mutta vain vähän tai ei ollenkaan ravintoaineita. 

Painonhallintaa tukevat päivittäinen fyysinen aktiivisuus, yhtäjaksoisen istumisen ja muun paikallaanolon vähentäminen tai välttäminen.  Myös riittävä ja hyvälaatuinen yöuni tukee painonhallintaa.

Jos tavoitteena on painon pudotus, pyri pysyviin elintapamuutoksiin 

Painonnousun ehkäisy on helpompaa kuin laihduttaminen ja pysyvän laihdutustuloksen saavuttaminen. Painonhallinnan tavoitteena on terveyden ja työkyvyn edistäminen sekä toimintakykyisten elinvuosien lisääminen.

Jos ylipainoa on kertynyt, laihduttaminen on yleensä sitä helpompaa mitä aikaisemmin siihen tartutaan. Jo 5–10 prosentin painon pudotus todennäköisesti parantaa terveydentilaa. On tärkeää huomioida henkilön omat resurssit ja elämäntilanne, kun tavoitteita elintapamuutoksille ja laihtumiselle asetetaan.  Tavoitepainoon pääsemiseksi on hyvä asettaa saavutettavissa olevia, realistisia tavoitteita ja varata riittävästi aikaa. Tavoitteena tulee olla pysyvät, omaan elämäntilanteeseen sopivat elintapamuutokset. 

Lisätietoja

Käypä hoito -suositukset: Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)

Painonhallintatalo.fi