Lihavuuden terveysvaikutukset

Lihavuus lisää riskiä sairastua lukuisiin sairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin, astmaan, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, dementiaan, masennukseen, uniapneaan, kihtiin, sappi- ja haimasairauksiin sekä useisiin syöpäsairauksiin. 

Lisäksi lihavuus voi aiheuttaa kuukautishäiriöitä, hedelmättömyyttä sekä komplikaatioita raskauden ja synnytyksen aikana.

Sairauksien riskiä kasvattavat erityisesti vyötärön seudulle kertynyt rasva ja varhain alkanut lihavuus. Vyötärölihavuus on tunnusomaista erityisesti metaboliselle oireyhtymälle eli tilalle, jossa samalla henkilöllä on useita terveyttä uhkaavia häiriöitä yhtä aikaa. 

Lihavuus ja siihen liittyvät sairaudet heikentävät elämänlaatua fyysisen toimintakyvyn ja työkyvyn huonontuessa.

Lihavuuden vaikutus kuolleisuuteen

Lihavuus on yhteydessä ennenaikaiseen kuolleisuusriskiin. Riski kasvaa selvästi, kun painoindeksi on yli 30 kg/m².

Lihavuus ja psykososiaaliset ongelmat

Lihavuus on monin tavoin yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin. Lihavat ihmiset voivat kohdata syrjintää ja ennakkoluuloja. 

Lihavuuteen liittyvät syrjintäkokemukset ja ennakkoluulojen kohtaaminen voivat vaikeuttaa painonhallintaa ja aiheuttaa vaikeuksia työelämässä, opiskelussa tai sosiaalisissa suhteissa.

Lapsuusiän lihavuuden vaikutukset terveyteen

Lapsuusiän ylipaino ja lihavuus lisäävät riskiä ylipainoon aikuisiässä. 

Lapsuusiän lihavuuteen liittyy aineenvaihdunnallisia muutoksia, jotka ovat sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, kuten kohonnut verenpaine sekä häiriot rasva- ja sokeriaineenvaihdunnassa.

Lapsuusajan lihavuus lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä aikuisiässä. Riski pienenee merkittävästi, jos lapsena lihava henkilö saavuttaa normaalipainon aikuisikään mennessä.

Lihavuuden terveysvaikutukset iäkkäillä

Lievä ylipaino ei ole vaarallista iäkkäälle, mutta lihavuus heikentää liikkumiskykyä ja vaikeuttaa päivittäisistä toimista selviämistä. Erityisen haitallinen on lihavuuden ja huonon lihaskunnon yhdistelmä.

Lisätietoa

Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020.

Mäki P, Harald K, Lindström J, Laatikainen T. Ylipainoon ja lihavuuteen liittyvä sairastuvuus. Tutkimuksesta tiiviisti 14/2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Mäki P, Hedman L, Oksanen J, Levälahti E, Laatikainen T, Halme N. Nuorten ylipaino, itse arvioitu terveydentila ja hyvinvointi – Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 29, elokuu 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.