Liikunta

Liikunnalla tarkoitetaan sellaista tavoitteellista fyysistä aktiivisuutta, jota harrastetaan tiettyjen haluttujen vaikutusten vuoksi tai muista, esimerkiksi sosiaalisista syistä. Kaikenlainen päivittäistä energiankulutusta lisäävä fyysinen aktiivisuus, kuten kotityöt ja muut arjen askareet, ovat kuitenkin myös terveydelle hyödyllisiä. 

Liikunta on hyväksi niin ihmisen terveydelle kuin kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Lisäksi liikunnan harrastaminen on tärkeää monien elintapasairauksien ehkäisyssä.

Liikunnan terveyshyödyt 

Pyri liikkumaan enemmän, istu vähemmän 

Suomalaiset aikuiset istuvat suuren osan valveillaoloajastaan. Pitkäaikaisella ja toistuvalla istumisella ja paikallaanololla on terveyden kannalta haitallisia vaikutuksia. Pienikin fyysisen aktiivisuuden lisääminen päivän aikana kuitenkin vähentää haittoja. 

Istumisen terveyshaitat

Liikuntasuositukset eri ikäisille

Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden tulisi olla säännöllinen osa jokaisen arkea. Liikuntasuositukset kertovat, kuinka paljon ja millaista liikuntaa viikoittain tulisi harrastaa, jotta se ylläpitäisi tai edistäisi terveyttä. Lapsille, nuorille, aikuisille ja yli 65-vuotiaille on omat suosituksensa. 

Liikuntasuositukset

Liikunnan harrastaminen Suomessa lisääntyy

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa suomalaisten lasten, nuorten ja aikuisten liikuntatottumuksia väestötutkimuksissaan. 

Suomalaisten aikuisten keskuudessa vapaa-ajan liikunta on vuosien myötä lisääntynyt. Suosituimpia liikuntamuotoja ovat kävely ja erilaiset kotiaskareet. Myös kouluikäisten lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on viime vuosina lisääntynyt, kuitenkin liian vähän liikkuvien nuorten osuus on edelleen suuri. 

Liikunnan harrastaminen Suomessa 

Fyysisellä kunnolla on monia terveyshyötyjä

Fyysisellä kunnolla tarkoitetaan liikuntasuorituksissa tärkeiden elimistön rakenteiden ja toimintojen, kuten hengitys- ja verenkiertoelimistön tai lihasten tilaa ja niiden kykyä selviytyä suorituksesta. Kun liikuntaa harrastaa enemmän ja liikunnan intensiteetti nousee, fyysinen kunto paranee. Kunnon parantuessa liikunnan määrää ja intensiteettiä voi vastaavasti kasvattaa. Hyvällä fyysisellä kunnolla on monia terveyshyötyjä. 

Fyysinen kunto ja terveys