Voimakkaasti immuunipuutteisten koronarokotukset

Päivitetty 6.2.2023

Voimakkaasti immuunipuutteisilla heikentynyt immuunijärjestelmä ei synnytä yhtä hyvää suojaa koronatautia vastaan kuin terveillä henkilöillä.

Tehosterokoteannokset nostavat neutraloivien vasta-aineiden määrää myös useimmilla voimakkaasti immuunipuutteisilla ihmisillä.

Tällä sivulla

Ketkä katsotaan voimakkaasti immuunipuutteisiksi?

Voimakkaasti immuunipuutteisiksi katsotaan henkilöt, joilla jokin sairaus, lääkehoito tai  toimenpide on heikentänyt immuunijärjestelmää merkittävästi. 
Lue tarkemmin: Kuka on voimakkaasti immuunipuutteinen?

Mitä rokotteita käytetään?

Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille voidaan käyttää seuraavia valmisteita:

Voimakkaasti immuunipuutteisille 6 kuukauden – 11 vuoden ikäisille käytetään iän mukaista Comirnaty-rokotetta. 

Annostus ja aikataulu

Perusrokotussarja

Kaikenikäisillä voimakkaasti immuunipuutteisilla perusrokotussarjaan kuuluu kolme rokoteannosta. 

Suosittelemme, että

  • kaksi ensimmäistä annosta annetaan 6–12 viikon annosvälillä.
  • kolmas annos annetaan aikaisintaan 2 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. 

Tehosteannokset

12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille suositellaan syystalven tehosteannosta riippumatta siitä, montako tehosteannosta henkilö on aiemmin saanut tai montako kertaa hän on sairastanut koronan. 
Koronan tehosterokotukset syystalvella

Syystalven tehosteannoksen jälkeen 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille voidaan antaa muita tehosteannoksia hoitavan lääkärin yksilöllisen arvion perusteella. 

Arviota tehdessä on syytä huomioida 

  • henkilön aiemmat rokoteannokset ja immuunivaste
  • sairastumisriski 
  • muut suojautumiskeinot rokotteen lisäksi
  • aikataulutus suhteessa muuhun hoitoon.
THL suosittelee, että seuraava tehosteannos annetaan aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua edellisestä annoksesta.

THL:n tutkimuksen mukaan valtaosalla väestöstä on muodostunut immuniteettia sekä aiemmin saatujen rokoteannosten että sairastettujen koronavirustartuntojen myötä. Tiheästä rokottamisesta ei ole odotettavissa parempaa suojaa myöskään immuunipuutteisille. 
Neljäs koronarokoteannos ja koronavirustartunnat tuottivat vasta-aineita myös voimakkaasti immuunipuutteisilla (21.12.2023)

Voimakkaasti immuunipuutteisille 6 kuukauden – 11 vuoden ikäisille ei suositella tällä hetkellä tehosteannoksia. Heidän perusrokotussarjaansa kuuluu kolme annosta.

Koronataudin sairastaneet voimakkaasti immuunipuutteiset

Myös voimakkaasti immuunipuutteisilla taudin sairastaminen lasketaan yhdeksi rokoteannokseksi. Taudin sairastamisen jälkeen perussarjan rokoteannosta suositellaan aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua.

Rokoteannoksen ja koronavirustartunnan välin on oltava riittävän pitkä, vähintään 6 viikkoa, jotta tartunnan voidaan katsoa vastaavan yhtä rokoteannosta. Pidemmällä aikavälillä saavutetaan parempi immuunivaste.

Jos voimakkaasti immuunipuutteinen tarvitsee tehosteannoksen, se kannattaa antaa, kun sairastamisesta on kulunut vähintään 3 kuukautta.

Miksi tehosteannoksia tarvitaan?

Tutkimusten mukaan vaste kolmen koronarokoteannoksen sarjalle jää voimakkaasti immuunipuutteisilla usein selvästi heikommaksi kuin muilla samanikäisillä. 

Voimakkaasti immuunipuutteisilla neljäs rokoteannos toimii tehosteena, joka vastaa muun väestön kolmatta annosta. Tehosteannoksen odotetaan vahvistavan immuniteettia. THL:n tutkimuksessa neljännen rokoteannoksen jälkeen vasta-aineiden määrä jäi voimakkaasti immuunipuutteisilla kuitenkin edelleen matalammaksi kuin terveillä aikuisilla kolmannen annoksen jälkeen.

Uusista tehosteannoksista voi olla lisähyötyä osalle voimakkaasti immuunipuutteisista. Heillä rokote nostaa vasta-aineiden määrää, kun edellisestä rokotuksesta tai tartunnasta on kulunut pidempi aika ja vasta-aineiden määrä on laskenut. Tiheästi toistetuista rokotuksista ei kuitenkaan ole odotettavissa lisähyötyä. 

Osalla voimakkaasti immuunipuutteisista vakavan taudin riski voi säilyä korkeana rokotuksista huolimatta

Voimakkaasti immuunipuutteisilla yksilöiden välinen vaihtelu rokotevasteessa on suurta, sillä immuunipuutoksen vakavuus vaikuttaa vasteeseen. THL:n tutkimuksen mukaan erityisesti vaikea krooninen munuaissairaus ja immuunivastetta heikentävä lääkitys heikensivät vasta-ainevastetta. 

Tällaisten henkilöiden on koronatartuntaa epäiltäessä erityisen tärkeää ottaa herkästi yhteyttä terveydenhuoltoon, jotta tartunta voidaan varmistaa ja mahdollinen viruslääkitys aloittaa riittävän ajoissa.

Lisätietoa koronatartunnan oireista, testaamisesta ja hoidosta:
Koronavirus SARS-CoV-2

Katso myös

Kirjallisuus

Kamar N, Abravanel F, Marion O, Couat C, Izopet J, Del Bello A. Three Doses of an mRNA Covid-19 Vaccine in Solid-Organ Transplant Recipients. N Engl J Med. 2021;385(7):661-2.

Hall VG, Ferreira VH, Ku T, Ierullo M, Majchrzak-Kita B, Chaparro C ym. Randomized Trial of a Third Dose of mRNA-1273 Vaccine in Transplant Recipients. N Engl J Med. 2021 Sep 23;385(13):1244-1246.

Stumpf J, Tonnus W, Paliege A, Rettig R, Steglich A, Gembardt F ym. Cellular and Humoral Immune Responses After 3 Doses of BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2 Vaccine in Kidney Transplant. Transplantation105(11):e267-e269, November 2021.

Abedon, AT, Teles MS, Alejo JL, Kim JD, Mitchell J, Chiang TPY ym. Improved Antibody Response After a Fifth Dose of a SARS-CoV-2 Vaccine in Solid Organ Transplant Recipients: A Case Series Transplantation106(5):e262-e263, May 2022

Osmanodja B, Ronicke S, Budde K, Jens A, Hammett C, Koch N ym. Serological Response to Three, Four and Five Doses of SARS-CoV-2 Vaccine in Kidney Transplant Recipients J Clin Med. 2022 May 4;11(9):2565.

Haveri A, Solastie A, Ekström N, Österlund P, Nohynek H, Nieminen T ym. Neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 Omicron variant after third mRNA vaccination in health care workers and elderly subjects. Eur J Immunol. 2022 May;52(5):816-824.