Kuka on voimakkaasti immuunipuutteinen?

Voimakkaasti immuunipuutteisilla heikentynyt immuunijärjestelmä ei synnytä yhtä hyvää suojaa tauteja vastaan kuin terveillä henkilöillä. 

Huomioi, että rokotushetkellä veren neutrofiilien määrän tulisi olla yli 0,5 x 10E9/l. Jos neutrofiilejä ei ole mitattu

  • veren leukosyyttien määrän tulisi olla yli 1,0 x 10E9/l. 
  • verihiutaleiden eli trombosyyttien määrän olisi hyvä olla yli 40 x 10E9/l.

Tällä sivulla

Voimakkaasti immuunipuutteisia ovat henkilöt, joilla on jokin seuraavista sairauksista tai joille on tehty jokin seuraavista toimenpiteistä:

Elinsiirto

Ryhmään kuuluvat ne, joille on tehty elinsiirto tai jotka odottavat elinsiirtoa.

Kantasolusiirto

Ryhmään kuuluvat ne,

  • jotka ovat saaneet kantasolusiirron enintään kolme vuotta sitten
  • joilla kantasolusiirto on tehty jo aiemmin ja joilla elimistön puolustuskykyä heikentävä lääkitys jatkuu.

Kantasolusiirteen saaneiden rokottaminen

Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos

Ryhmään kuuluvat ne, joilla on vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunipuutos. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi ne, jotka sairastavat tavallista vaihtelevaa immuunipuutosta (CVID), rusto-hiushypoplasiaa tai DiGeorgen oireyhtymää.

Ryhmään eivät kuulu lievemmät, väestössä yleisemmät poikkeavuudet, kuten IgA-vaje tai -puutos, mannoosia sitovan lektiinin puutos tai komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.

Elimistön puolustuskykyä heikentävä syöpä

Ryhmään kuuluvat ne, joilla on leukemia tai lymfooma, joka heikentää voimakkaasti immuunijärjestelmän toimintaa.

Elimistön puolustuskykyä heikentävä syöpähoito

Ryhmään kuuluvat ne, jotka ovat saaneet

  • solunsalpaajahoitoa vuoden sisällä
  • leukemian tai lymfooman monoklonaalista vasta-ainehoitoa edellisen kahden vuoden aikana 
  • CAR-T-soluhoidon

Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä

Ryhmään kuuluvat muun muassa selkärankareumaa, nivelreumaa, niveltulehdusta, haavaista paksusuolentulehdusta, Crohnin tautia tai psoriaasia sairastavat henkilöt, jos kyseistä sairautta hoidetaan biologisella lääkkeellä tai JAK-estäjällä. Biologisista lääkkeistä tällaisia ovat erityisesti rituksimabi ja okrelitsumabi.

Seuraavien lääkkeiden ei katsota yleensä yksinään aiheuttavan voimakasta immuunipuutteisuutta: hydroksiklorokiini, leflunomidi, mykofenolaatti, atsatiopriini, sulfasalatsiini, metotreksaatti, infliksimabi, adalimumabi, etanersepti, abatasepti, tosilitsumabi, vedolitsumabi ja ustekinumabi

Ryhmään eivät kuulu pelkästään kortikosteroidilääkitystä käyttävät henkilöt.

Dialyysi ja erittäin vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta

Ryhmään kuuluvat ne, jotka saavat dialyysihoitoa tai joiden munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeus eli GFR on alle 15.

Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV

Ryhmään kuuluvat HIV-positiiviset henkilöt, joilla CD4-auttajasolutaso on alle 0,200 x 10E9/l.

Rokotukset voidaan antaa HIV-potilaalle myös korkeamman solutason vaiheessa jo heti diagnoosin jälkeen. Näin rokotteella saadaan aikaan parempi suojateho.

Vaikea aplastinen anemia

Ryhmään kuuluvat ne, joilla on luuytimen vajaatoimintaa. Tällöin veren neutrofiilimäärä on yleensä alle 0,5 x 10E9/l.

Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila

Hoitavan lääkärin arvion mukaan myös jokin muu tila tai sairaus voidaan katsoa voimakkaasti immuunipuolustusta heikentäväksi. Tällainen voi olla esimerkiksi harvinainen aineenvaihduntasairaus tai muu harvinaissairaus, joka vaikuttaa immuunipuolustukseen.

Aiheesta lisää: