Coronavaccination för personer med kraftig immunbrist

Uppdaterat 6.2.2023

Det försvagade immunsystemet hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar får inte till stånd ett lika bra skydd mot coronasjukdom, som hos friska personer.

Boosterdoser ökar mängden neutraliserande antikroppar även hos de flesta personer med kraftig immunbrist.