Raskaana olevien ja imettävien koronarokotukset

Päivitetty 13.12.2023: lisätty tietoa suomalaisista tilastoista

Raskaus altistaa vakavalle koronavirustaudille. Raskaana olevat kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmään.
Ketkä kuuluvat vakavan koronataudin riskiryhmään

THL suosittelee koronarokotetta kaikille raskaana oleville.

Raskaana olevalle voi antaa koronarokotteen missä tahansa raskauden vaiheessa. Raskauden aikana voi ottaa koko koronarokotussarjan.  Raskaana oleville suositellaan myös syystalven tehosteannosta
Lue lisää: Koronan tehosterokotukset syystalvella

Koronarokotuksen voi antaa myös imetyksen aikana.

Raskaana olevalle ja imettävälle annetaan ensisijaisesti mRNA-rokotetta eli Comirnatya. Jos mRNA-rokotetta ei voida antaa, voidaan käyttää Nuvaxovid-proteiinirokotetta.

Voiko koronavirusrokotteen antaa naiselle, joka suunnittelee raskautta?

Voi antaa. Rokotuksen jälkeen voi tulla raskaaksi ilman varoaikaa. Raskauden yrittämistä tai hedelmällisyyshoitoja ei tarvitse siirtää koronarokotuksen vuoksi.

Koronavirusrokotteet opettavat elimistöä muodostamaan vasta-aineita tautia aiheuttavaa koronavirusta vastaan. Ei ole viitteitä siitä, että koronavirustautia torjuvat vasta-aineet aiheuttaisivat ongelmia istukan kehittymiseen tai tulevaan raskauteen. Nykyisen tutkimustiedon ja käyttökokemuksen perusteella millään rokotteella ei ole todettu olevan vaikutusta hedelmällisyyteen.

Miksi koronarokotus on hyödyllinen raskaana olevalle naiselle?

Koronarokotus suojaa raskaana olevaa naista vakavalta koronavirusinfektiolta ja ennenaikaisen synnytyksen riskiltä. 

Raskaus lisää riskiä sairastua vakavaan koronavirusinfektioon. Koronavirusinfektion on todettu lisäävän myös raskausmyrkytyksen riskiä.

Koronavirusinfektion saaneilla raskaana olevilla on suurentunut riski ennenaikaiseen synnytykseen ja kohtukuolemaan. Raskauden aikaisen koronainfektion on todettu lisäävän myös vastasyntyneen riskiä joutua tehohoitoon. 

Raskauden aikaiset fysiologiset muutokset selittävät kohonnutta riskiä vakavalle taudille.

Loppuraskaudessa suurentunut kohtu painaa odottavan äidin keuhkoja ja vähentää keuhkojen tilavuutta. Raskaus myös muuttaa elimistön immuunipuolustusta, jotta immuunipuolustus ei vahingoittaisi sikiötä. Raskaus suurentaa vakavan taudin riskiä samalla tavoin myös esimerkiksi influenssassa.

Raskaus ja synnytys suurentavat verisuonitukosten riskiä. Koronavirusinfektio lisää tukosriskiä entisestään.

Hyötyykö vauva äidin rokotuksesta?

Vauva voi hyötyä äidille raskauden aikana annetusta koronarokotteesta. Koronarokotuksen aikaansaamia vasta-aineita on todettu siirtyvän äidiltä sikiölle, jolloin ne voivat suojata myös vastasyntynyttä lasta. 

Rokotettu äiti ei synnytyksen jälkeen tartuta koronavirusta vastasyntyneelle yhtä herkästi kuin rokottamaton.

Miten äidin koronavirusinfektio vaikuttaa sikiöön?

Tutkimusten mukaan äidin koronavirusinfektio raskauden aikana saattaa lisätä riskiä ennenaikaiseen synnytykseen sekä vastasyntyneen riskiä joutua osastohoitoon. Koronavirusinfektio saattaa lisätä riskiä muihinkin raskauskomplikaatioihin. 

On mahdollista, että äidin koronavirustartunta siirtyy joskus sikiölle, mutta vastasyntyneet toipuvat kuitenkin pääsääntöisesti hyvin koronavirusinfektiostaan.

Äidin koronavirusinfektion ei ole todettu aiheuttavan sikiölle kehityshäiriöitä. 

Onko raskaana olevan turvallista ottaa koronarokote?

Raskaana olevien koronarokottamisen turvallisuudesta ja vaikuttavuudesta on kertynyt paljon tietoa, muun muassa monia meta-analyyseja. 

Tutkimukset rokotteen laajasta käytöstä eri maissa raskaana olevilla naisilla eivät anna viitteitä erityisistä raskaana olevaa tai kehittyvää sikiötä koskevista turvallisuushuolista. Tutkimusten mukaan koronarokote ei lisää keskenmenon riskiä tai riskiä raskaus- tai synnytyskomplikaatioille. Tutkimuksissa ei ole myöskään havaittu haitallisia vaikutuksia vastasyntyneelle.

Suomalaisten tilastojen mukaan koronarokotuksen raskauden aikana saaneista hieman harvempi kuin muista synnyttäjistä synnytti ennenaikaisesti tai pienipainoisen lapsen.
THL-blogi: Koronarokotus raskauden aikana suojaa sekä raskaana olevaa että lasta (4.12.2023)

Euroopan lääkeviranomainen (EMA) on arvioinut mRNA-rokotteiden käyttöä raskauden aikana ja todennut, että mRNA-rokotteita voidaan antaa raskauden ja imetyksen aikana. 
EMA: COVID-19: latest safety data provide reassurance about use of mRNA vaccines during pregnancy (18.1.2022)

Nuvaxovidilla ei eläinkokeissa tai jo tehdyissä tutkimuksissa ole havaittu haitallisia vaikutuksia raskaudelle tai sikiölle.

mRNA-rokotteet tai proteiinirokote eivät sisällä eläviä viruksia eikä niistä voi saada koronavirusinfektiota.

Rokotteet eivät muuta ihmisen perimää, koska ne eivät pääse solun tumaan, jossa perimäainesta (DNA:ta) säilytetään. mRNA-rokotteiden mRNA tuhoutuu parissa vuorokaudessa elimistössä. Biologiselta näkökannalta ajatellen ei ole syytä olettaa, että koronarokotteista aiheutuisi sikiölle haittaa.

Koronarokotteiden turvallisuudesta raskaana oleville on kerrottu myös rokotteiden valmisteyhteenvedoissa.

Miten pian synnytyksen jälkeen voi antaa koronarokotteen?

Alatiesynnytyksen tai sektion jälkeen rokotteen voi ottaa viikon kuluttua, ellei rokottamiselle ilmene muuta estettä. 

Rokotetta ei kannata antaa, jos 

  • synnytyksestä toipuminen on vielä selvästi kesken
  • rokotettava on huonokuntoinen
  • epäillään esimerkiksi haava-alueen tai synnytyselinten infektiota

Näin varmistetaan, että rokotuksen jälkeinen mahdollinen kuumereaktio ja tavanomaiset yleisoireet eivät haittaa synnytyksenjälkeisen tulehduksen tai muun komplikaation havaitsemista ja diagnosointia.

Onko rokotuksen jälkeen turvallista imettää?

mRNA-rokotteiden sisältämä lähetti-RNA tuhoutuu ihmisen elimistössä parin vuorokauden kuluessa.  Osalla imettäjistä voi erittyä hyvin pieniä määriä mRNA:ta maitoon kahden vuorokauden aikana rokotuksen jälkeen. Vauvan ruoansulatuskanavassa mRNA pilkkoutuu entsyymeiden vuoksi, eikä se siirry lihassoluihin kuten pistettäessä rokotetta. Imettäminen on siis turvallista.

Nuvaxovid-rokotetta erittyy äidinmaitoon niin vähän, ettei rokotteella ole odotettavissa haitallisia vaikutuksia vauvalle.

Rokotuksen aikaansaamia koronavirukselta suojaavia vasta-aineita sen sijaan siirtyy äidinmaidon mukana vauvalle, jolloin ne voivat suojata vauvaakin. Näin tapahtuu myös monien muiden vasta-aineiden kohdalla.

Tehoaako koronarokote yhtä hyvin raskauden ja imetyksen aikana?

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan koronarokote sai raskaana olevilla ja imettävillä äideillä aikaan yhtä vahvan immuunivasteen kuin muilla saman ikäisillä naisilla. Rokotuksen aikaansaama immuunivaste oli kaikilla näillä ryhmillä vahvempi kuin vaste, joka syntyy sairastetun koronataudin seurauksena.

Myös israelilaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa koronarokotus käynnisti tehokkaan vasta-ainetuotannon raskaana olevilla. Tosin tässä tutkimuksessa vasta-ainetaso jäi raskaana olevilla hieman matalammaksi kuin verrokeilla, jotka eivät olleet raskaana.

Kirjallisuuslähteet

Allotey, J. ym. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ 2020; 370. 1.9.2020.

Blakeway, H. ym. COVID-19 vaccination during pregnancy: coverage and safety. Am J Obstet Gynecol. 10.8.2021.

Bookstein Peretz, S. ym. Short-term outcome of pregnant women vaccinated by BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. Ultrasound Obstet Gynecol 2021. Accepted Author Manuscript. 

Ciapponi A., Berrueta M., Parker E. P. K. ym.: Safety of COVID-19 vaccines during pregnancy: A systematic review and meta-analysis. Vaccine 2023 41(25):3688-3700

Golan Y, Prahl M, Cassidy A, ym. Evaluation of Messenger RNA From COVID-19 BTN162b2 and mRNA-1273 Vaccines in Human Milk. JAMA Pediatr. Published online July 06, 2021. 

Gray KJ ym. Coronavirus disease 2019 vaccine response in pregnant and lactating women: a cohort study. Am J Obstet Gynecol 2021.

Haia Perl, S. ym.: SARS-CoV-2–Specific Antibodies in Breast Milk After COVID-19 Vaccination of Breastfeeding Women. JAMA 325, 2013–2014 (2021).  

Lipkind. ym. Receipt of COVID-19 Vaccine During Pregnancy and Preterm or Small-for-Gestational-Age at Birth - Eight Integrated Health Care Organizations, United States, December 15, 2020-July 22, 2021. MMWR. Morbidity and mortality weekly report vol. 71,1 26-30. 7 Jan. 2022. 

Magnus ,MC. ym. Covid-19 Vaccination during Pregnancy and First-Trimester Miscarriage. N Engl J Med. 2021 Nov 18.

Mullins, E. ym.  Pregnancy and neonatal outcomes of COVID-19: coreporting of common outcomes from PAN-COVID and AAP-SONPM registries. Ultrasound Obstet Gynecol, 57: 573-581. 

Rottenstreich M .ym. Covid-19 vaccination during the third trimester of pregnancy: rate of vaccination and maternal and neonatal outcomes, a multicentre retrospective cohort study. BJOG 2021.

Shafiee A, Gargari O, Athar M ym.: COVID-19 vaccination during pregnancy: a systematic review and meta-analysis BMC Pregnancy and Childbirth 20.1.2023

Shimabukuro, T. ym. Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. N Engl J Med 2021 June 17. 

Stock, S.J., Carruthers, J., Calvert, C. ym. SARS-CoV-2 infection and COVID-19 vaccination rates in pregnant women in Scotland. Nat Med 2022.

UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 47. 25 November 2021.

Vousden. ym. Impact of SARS-CoV-2 variant on the severity of maternal infection and perinatal outcomes: Data from the UK Obstetric Surveillance System national cohort. Preprint at Medrxiv. 

Wainstock, T. ym. Prenatal maternal COVID-19 vaccination and pregnancy outcomes. Vaccine. 2021. 

Zauche. ym. Receipt of mRNA COVID-19 vaccines preconception and during pregnancy and risk of self-reported spontaneous abortions, CDC v-safe COVID-19 Vaccine Pregnancy Registry 2020-21. 2021 Aug 09. PREPRINT available at Research Square. 

Fell DB, Dimanlig-Cruz S, Regan AK ym.: Risk of preterm birth, small for gestational age at birth, and stillbirth after covid-19 vaccination during pregnancy: population based retrospective cohort study. BMJ. 17. elokuuta 2022.

Hanna N., Heffes-Coon A., Lin X.: Detection of Messenger RNA COVID-19 Vaccines in Human Breast Milk JAMA Pediatr. 2022;176(12):1268-1270

Smith E. R., Oakley E., Grandner G. W. ym.: Adverse maternal, fetal, and newborn outcomes among pregnant women with SARS-CoV-2 infection: an individual participant data meta-analysis. BMJ Glob Health 8.1.2023

Watanabe A., Yasuhara J., Iwagami M. ym.: Peripartum Outcomes Associated With COVID-19 Vaccination During Pregnancy: A Systematic Review and Meta-analysis JAMA Pediatr. 2022;176(11):1098–1106