MRSA laboratoriotutkimukset

Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus

THL tutkii kaikkien uusien MRSA-tapausten MRSA-kannat. Epidemioihin, vakavaan taudinkuvaan tai relapsiepäilyihin liittyviä kantoja voidaan erikseen tutkia pyynnöstä.

 • Tautiluokka: muu ilmoitettava mikrobilöydös
 • Kantakokoelma: metisilliinille tai oksasilliinille resistentit kannat sisältyvät tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
 • Lähetettävät kannat: verestä ja selkäydinnesteestä eristetyt kannat.  Muista kliinisistä näytteistä eristetyt uudet MRSA-kannat. Epidemiaepäilyn yhteydessä kerätyt kannat.

Laboratoriotutkimukset

 • spa-tyypitys, ensisijainen tyypitysmenetelmä, tehdään kaikille kannoille.
 • PVL (Panton-Valentine leukosidiini)-geenimääritys, tehdään kaikille kannoille.
 • kokogenomin sekvensointiin perustuva tyypitys, tehdään erityistilanteissa, esimerkiksi epidemioissa ja vakavissa infektioissa
 • alentuneen vankomysiiniherkkyyden varmistaminen mikrodiluutiomenetelmällä.

Spa-tyypitys

MRSA-kannat tyypitetään ensisijaisesti Spa-tyypityksellä.

Tyypityksen kohteena on spa-geeni, joka koodaa S. aureus bakteerin pinnalla sijaitsevaa proteiini A:ta. 

Spa-geenissä on vaihteleva määrä toistojaksoja, joiden sekvenssin ja lukumäärän perusteella määräytyy Spa-tyyppi. Esimerkiksi Spa-tyypillä t067 on yhdeksän toistojaksoa (r26, r23, r17, r34, r17, r20, r17, r12 ja r17), joista neljä on sekvenssiltään identtisiä (r17). 

Spa-tyypin perusteella MRSA-kantoja voidaan vertailla myös kansainvälisesti.

Kliinisen mikrobiologian laboratorioon lähetettävässä spa-tyypitys-vastauksessa kerrotaan tyypitystuloksena kannan Spa-tyyppi (esimerkiksi Spa-tyyppi t067)
       
Spa-tyypitys on FINAS-akkreditoitu menetelmä.
(Sekvensointireaktioiden ajo alihankintana FIMM-sekvensointilaboratoriossa).

 

Näytteen lähetysohjeet

Näyte: Puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla.
Lähete: lähettävän laboratorion tietojärjestelmän tuottama kantakokoelmalähete tai muu vastaava lomake. 

Lähetteestä tulee ilmetä 

 • tutkittavan tunnistetietedot: nimi, hetu ja sukupuoli
 • mikrobilöydöksen nimi, tunnus, näytteenottopäivä ja näytenumero
 • mikrobin toteamistapa ja näytelaatu
 • ilmoittavan labotatorion nimi ja tunnus. Jos kanta on lähetetty jatkotutkimuksiin toisesta laboratoriosta, myös lähettävän laboratorion nimi ja tunnus
 • hoitopaikan nimi, osasto tai toimipiste ja kunta.

Erityistilanteissa, kuten epidemiaepäilyissä ja vakavissa infektioissa, pyydämme ottamaan yhteyttä ennen kantojen lähettämistä (ks. yhteystiedot alla).

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Laura Lindholm 
Erikoistutkija
Puh. 029 524 7493

Tietoa testauslaboratorioista

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue
Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.