Tartuntatautien esiintyvyys Suomessa -raportit

Tartuntataudit Suomessa -vuosiraportti kertoo tartuntatautien esiintyvyydestä vuositasolla. Raportti perustuu tartuntatautirekisterin tietoihin. Se julkaistaan kerran vuodessa aina keväällä. 

Tartuntataudit Suomessa -vuosiraportti verkkosivuina

Tartuntataudit Suomessa pdf-julkaisuina

2022 
2021 
2020 
2019 
2018 
2017
2016  
2015 
2014  
2013  
2012 
2011  
2010  
1995–2009  
2008  
2007 
2006  
2005   
1995-2004  
2003  
2002  
2001  
2000 
1995-1999

Smittsamma sjukdomar i Finland

2022
2021 
2020 
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
1995–2009
2008
2007
2006
2005
1995-2004
2002
2001
2000

Infectious Diseases in Finland

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
1995–2009
2008
2007
2006
2005
1995-2004
2003
2002
2001
2000